NVJ onderzoekt herziene freelanceregeling Sanoma

vrijdag 22 oktober 2010

De Sanoma Uitgevers Groep herziet eenzijdig haar regeling omtrent het gebruik van opdrachtmateriaal van freelancers. De NVJ is een onderzoek gestart naar de gevolgen van deze herziene regeling en roept haar freelanceleden op hun mening te geven over deze regeling om zodoende hierop vervolgstappen te ondernemen.

De bestaande ‘regeling gebruik opdrachtmateriaal’ (2006) wordt, aldus Sanoma, op de volgende punten herzien:
- In opdracht gemaakt materiaal kan door alle Sanoma-onderdelen (nationaal en internationaal) in alle publicatiekanalen en onder alle titels gebruikt worden. Dit gebeurt primair binnen hetzelfde merk.
- In opdracht gemaakt materiaal kan door dezelfde titel die door een andere uitgever in een ander land onder licentie wordt gevoerd gebruikt worden.
- De hoofdredacteur van de titel die de opdracht aan de freelancer heeft gegeven ziet erop toe dat met het genoemde gebruik rekening wordt gehouden met de belangen van de freelancer en eventueel andere betrokkenen en kan zonodig het voorgenomen gebruik verhinderen.
- Gebruik door derden wordt mogelijk, maar alleen na aanvullende toestemming van de freelancer. Deze kan niet op onredelijke gronden worden geweigerd. De freelancer ontvangt voor dit gebruik een aanvullende vergoeding.

De NVJ verzamelt op dit moment reacties van haar freelanceleden die met deze regeling te maken hebben. Op basis hiervan zal de NVJ vervolgstappen ondernemen.