NVJ: “Ook vestigingsadres moet privé bij KVK”

maandag 4 oktober 2021

De Kamer van Koophandel gaat woonadressen van freelancers afschermen. “Een goede eerste stap in de richting van het beschermen van privacy, maar een grote groep is hier nog niet mee geholpen”, aldus Thomas Bruning, Algemeen secretaris van de NVJ.
 

Als je vestigingsadres hetzelfde is als je woonadres, dan blijft je privéadres vooralsnog openbaar bij de KVK. Bruning: “Onze belangrijkste zorg is dat de vestigingsadressen van freelance journalisten die tevens woonadressen zijn, afgeschermd worden. Dat is met deze maatregel helaas nog niet geregeld, maar de nu aangekondigde stap vereenvoudigt de discussie die we daarover in Den Haag voeren wel een stuk.”

De blokkade dat vestigings- én woonadressen altijd voor iedereen openbaar zouden moeten zijn, is nu weggenomen. Het kabinet geeft in haar besluit immers aan dat de woonadressen voortaan alleen maar voor gekwalificeerde partijen in te zien zijn. Precies dat propageerde de NVJ ook eerder richting Economische Zaken, net als een meerderheid in de Tweede Kamer.

De NVJ wil dat het kabinet voor de freelance journalisten haast maakt met het afschermen van woonadressen, omdat juist de freelance journalistieke beroepsgroep op dit moment makkelijk vindbaar is via de verplichte KVK-inschrijving en kwetsbaar is voor bedreigingen op het woonadres.

Het kabinet heeft aangekondigd in november naar de vermeldingen van bedrijven op woonadres te kijken in het kader van de “Datavisie Handelsregister” met als doel de privacy beter te beschermen.

Bruning: “De NVJ en Persveilig zetten erop in dat dan ook de vestigingsadressen op woonadres van journalisten niet langer openbaar in het Kvk-register zullen staan.”

Inschrijven op adres NVJ
Zolang de afscherming van adresgegevens van freelancers in de wet nog niet afdoende geregeld is, biedt de NVJ voor leden die bedreigingen in hun werk vrezen, een speciale service, zodat zij hun werkadres kunnen registreren op het NVJ-kantoor. Wil je meer hierover weten, kijk dan op deze pagina.