NVJ Opinie: Onder druk

vrijdag 27 augustus 2010

Nog geen jaar geleden was er de kamerbrede zorg over de toekomst van de pers. De commissie Brinkman kwam met een reeks aanbevelingen om de belangrijke functie van de media te ondersteunen. De onafhankelijke media staan onder druk. We hebben het met z’n allen gesignaleerd en wat gaan we daaraan doen een jaar later? Als het aan de beoogde kabinetspartijen ligt: vooral de markt zijn werk laten doen en flink het mes in de publieke omroep.

De NVJ zal in een brief aan de formateur erop wijzen dat er betere manieren zijn om geld te besparen en tegelijkertijd de onafhankelijke media, zowel publiek als commercieel te ondersteunen. Zo zou er strenger gekeken kunnen worden naar voornamelijk buitenlandse kabeldistributeurs en internetproviders die forse bedragen innen bij de consument, terwijl de financiële erkenning voor de prestaties van makers via kabel en internet vrijwel nihil zijn.

Consumenten moeten links- of rechtsom betalen voor kwaliteitsinformatie, of het nu via een krantenabonnement is of via een overheidsbijdrage aan de publieke omroep. Het is opmerkelijk dat een belangrijk deel van het geld van consumenten niet terechtkomt bij de makers van kwaliteitsinformatie, maar blijft hangen bij de distributeurs. Die distributeurs profiteren van monopolieposities, waardoor de makers van content te weinig terugzien voor hun prestaties en consumenten teveel betalen. Dit werd eerder dit jaar door de Opta geconstateerd maar is onlangs in een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven teniet gedaan. De politiek zou eerlijke concurrentie op de distributiemarkt moeten afdwingen, in het belang van consumenten en mediabedrijven.

In de brief aan de kabinetsformateur uit de NVJ tevens haar zorgen over andere dossiers die de aandacht verdienen van een nieuw kabinet:

- modernisering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

- het wetsvoorstel Bronbescherming – we constateren een ernstig gebrek aan politieke voortgang op dit dossier;

- het communicatiesysteem C2000 – een spoedige landelijke invoering van dit alternatief worden keer op keer uitgesteld;

- het nieuwe wetsvoorstel computercriminaliteit;

- het auteursrechtdossier;

- de wildgroei van journalistieke opleidingen.

Kortom, dossiers die alle te maken hebben met de vrijheid van werken door journalisten. Vergeleken met andere landen lijkt het met de bewegingsvrijheid van media en journalisten prima voor elkaar in Nederland. Maar laten we met de bezuinigingsdrang en wetgeving alsjeblieft niet achterop raken.

Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ