De NVJ over… Pcm en Apax

donderdag 18 december 2008

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam deed onderzoek naar de overname van PCM door Apax. Bianca Rootsaert, NVJ-secretaris dagbladen: ‘Als de uitkomst van dit onderzoek iets duidelijk maakt is het wel dat binnen PCM de op zich tot gezond overleg leidende spanning tussen geld verdienen – waar de Raad van Bestuur voor staat – en ideële doelstellingen – bewaakt door de stichtingen – is uitgemond in een machtsstrijd.

Los van de vraag wie er allemaal fouten hebben gemaakt is klip en klaar duidelijk geworden dat Apax nooit had mogen worden binnengehaald, domweg omdat het niet nodig was. Dat de toenmalige bestuurders van PCM het toch hebben gedaan kan worden uitgelegd als een manier om de zeggenschap van de stichtingen terug te dringen.

De voorstellen die PCM – twee uur na het verschijnen van het rapport – naar buiten heeft gebracht ziet de NVJ als een nieuwe stap in die machtsstrijd. Want hoewel de voorstellen best goed kunnen zijn; de timing is ongelukkig. Het is tijd voor bezinning in plaats van het zetten van weer nieuwe stappen die ruzies en gedoe om poppetjes uitlokken.’

Zijn er lessen te trekken?
‘Er moet een nieuwe balans worden gezocht tussen de ideële doelstellingen en het maken van winst. De onderzoekers constateren een falend toezicht op de bedrijfsvoering. Een belangrijke les – geldend voor alle dagbladondernemingen – is dat moet worden opgepast met financiering. Voor dagbladen mogen niet alleen de wetten van de markt gelden. In het geval van PCM is uiteindelijk door de kracht van die dagbladen een groter debacle voorkomen.’