De NVJ over… Persbrief

dinsdag 18 november 2008

Minister Plasterk stuurde op 14 november zijn persbrief naar de Tweede Kamer, waarin hij zegt voornemens te zijn de bijdrage aan het Stimuleringsfonds voor de Pers te hervatten. Het fonds krijgt 1 miljoen in 2009 en 2,3 miljoen vanaf 2010.

Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ vindt de brief ‘ronduit ­teleurstellend’.

‘Er wordt een budget aangeboden waar de gemiddelde dorpswethouder zich nog voor zou schamen. 2,3 miljoen voor het Stimuleringsfonds is natuurlijk peanuts vergeleken bij de ruim 700 miljoen die is uitgetrokken voor de Publieke Omroep. En dat terwijl het een hele moeilijke tijd is voor de mediawereld. Blijkbaar kiest Plasterk ervoor de gesel van de markt volledig zijn werk te laten doen.’

Op welke concrete maatregelen had de NVJ gehoopt?
‘Structurele, substantiële maatregelen zoals een BTW verlaging op kranten en tijdschriften. De consument betaalt nu 6 procent. Dat kan wat ons betreft terug naar 0. Dat zou ook voor alle digitale ­uitingen moeten gelden, waarvoor nu nog 19 procent wordt geheven.

Nog belangrijker vinden we het om uitgevers en journalisten te helpen om via technologische innovaties en steviger auteursrecht geld te verdienen met internet. Redacties van week- en dagbladen zijn nu wel de makers van het nieuws op internet, maar niet de verdieners. De overheid zou moeten helpen dit marktfalen op te lossen door wetgeving voor auteursrecht op het web te verbeteren en een investering in bijvoorbeeld micropayment, een instrument om het makkelijker te maken om op internet voor content te betalen. Nu is de drempel daarvoor vaak nog te hoog. Betalen voor online content zou net zo gemakkelijk moeten zijn als het versturen van een SMS-tekst­bericht.’