De NVJ over… Straatraces

woensdag 8 april 2009

Het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg bepaalde onlangs dat het Openbaar Ministerie binnen de wet bleef toen het in 2002 foto’s van een illegale straatrace in beslag nam bij het blad Autoweek.
Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ: ‘Het Hof besloot in deze zaak een uitzondering te maken omdat men niet de daders van de illegale straatrace wilde aanpakken, maar een ‘ramkraak’ wilde oplossen, waar één van de auto’s op de foto’s waarschijnlijk bij betrokken was.

Het gaat hier dus om een afgeleide zaak; maar dat maakt de uitspraak niet minder ernstig voor journalistieke bronbescherming.
Het signaal dat potentiële bronnen niet veilig zijn wanneer ze materiaal afgeven aan journalisten blijft immers overeind. Want de bron moet de journalist wel kunnen vertrouwen; als de politie zich op redacties meldt – en in dit geval verliep dat op nogal intimiderende wijze – met het doel misdrijven op te lossen door inbeslagname van door journalisten verkregen materiaal, staat die journalist alsnog machteloos. Uiteindelijk holt dit de neutrale positie uit die de journalistiek heeft ten opzichte van mensen die belangrijke misstanden aan de kaak willen stellen.’

Is het voor journalisten zaak om door bronnen verkregen materiaal zo snel mogelijk te vernietigen?
‘Als deze lijn zich doorzet wel, ja. Maar we gaan proberen deze uitspraak alsnog van tafel te krijgen door ons te wenden tot de Grand Chamber van het Europese Hof, de laatst mogelijke instantie.
We zullen het Persvrijheidsfonds hier­voor om financiële steun verzoeken Dit fonds werd in 2007 opgericht door de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren en heeft tot doel juridische procedures met een principieel karakter te starten en te ondersteunen.’