NVJ over: Internetredacties

donderdag 10 maart 2011

‘De Persgroep is van plan de internetredacties van AD, Volkskrant, Trouw en Het Parool samen te voegen tot één centrale redactie. Hoewel we ons realiseren dat dit soort ontwikkelingen niet tegen te houden zijn, maken we ons grote zorgen over het losweken van hoofdredactionele verantwoordelijkheid voor print en internet.

Hoe kan een hoofdredacteur nog het profiel van zijn titel bewaken? Hoe kun je in de toekomst een pluriforme pers op het web handhaven als er een verplichte uitwisseling van artikelen plaatsvindt? Een NVJ-lid verwoordde het mooi: “Er is straks nog één amorfe nieuwsstroom die voor de verschillende sites van een groen of blauw steunkleurtje zal worden voorzien om zo de schijn van een gevarieerd aanbod hoog te houden. Inhoudelijk zullen de verschillen tussen de vier sites echter in hoog tempo verdwijnen.” Zover mag het beslist niet komen. De hoofdredacteur blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de krant en website.
In een tijdperk dat online en papier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is het onvermijdelijk dat redacties anders worden ingericht. Die redacties staan over het algemeen niet onwelwillend tegenover nieuwe ideeën. Ze worden alleen door directies te weinig gehoord over hoe zij over de ontwikkelingen van het vak denken. Dat is een gemiste kans. Investeer in de kennis van redacties. Dat zal uiteindelijk veel meer opleveren, zowel kwalitatief als financieel.
Ons ‘rondje Dagblad’ is een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over ideeën, standpunten en ontwikkelingen. Kortom, over wat er leeft binnen het bedrijf.

Tom Gibcus, dagbladsecretaris