NVJ over: STOP, Politie!

donderdag 25 maart 2010

‘Een meerderheid van de deelnemende journalisten heeft één of meerdere keren hinder ondervonden van politie of beveiligingsmensen. Dit blijkt uit de voorlopige stand van de enquête STOP, Politie! Samen met de Universiteit van Amsterdam doet de NVJ onderzoek naar het hinderen van journalisten in de uitoefening van hun werk door politiemensen en beveiligers.’ De enquête is nog tot 29 maart in te vullen.

‘Dat de problematiek bestaat, wees al het onderzoek ‘Rot op met die camera’ van vorig jaar uit. Nogal onverwacht bleek toen dat veel journalisten een groter gevaar zien voor de beperking van de persvrijheid in het optreden van de politie dan de agressie van bewoners in achterstandsbuurten. Dit is ook onze ervaring. Regelmatig ontvangt de NVJ meldingen die variëren van discussies tot het inleveren van materiaal.
In het kader van STOP, Politie! zullen we eveneens in gesprek gaan met politie en justitie en zal ook onder hen een enquête worden uitgezet. Toenemende mediadruk bij grote incidenten en evenementen enerzijds en de toenemende wens van politie/beveiliging anderzijds om het beeld naar de buitenwereld te regisseren, zorgen voor spanningen tussen beide beroepsgroepen. Respect voor en kennis van elkaars rol is het minste dat uit dit onderzoek zou kunnen volgen.
Het onderzoek naar politiehinder maakt deel uit van een groter onderzoek naar de persvrijheid in Nederland, dat op 3 mei in Nieuwspoort zal worden gepresenteerd op de Dag voor de Persvrijheid. Deze zogenoemde “Persvrijheidsmonitor”, een initiatief van het Persvrijheidsfonds, zal jaarlijks een beeld geven van de stand van de persvrijheid, aan de hand van juridische uitspraken, wetgeving, handelen van de overheid en de ervaringen van de beroepsgroep.’

Thomas Bruning, tbruning@nvj.nl