NVJ over wetsvoorstel: ‘geen vorderingsrecht officier van justitie’

donderdag 12 augustus 2010

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil het verbod verruimen op het afluisteren, aftappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken. Ook het zonder toestemming publiceren van (illegaal verkregen) foto’s of filmbeelden van bijvoorbeeld bekende Nederlanders wordt strafbaar. Een officier van justitie kan volgens het wetsvoorstel besluiten deze beelden van het net te halen als deze in zijn optiek strafbaar zijn. Dit vindt de NVJ te ver gaan.

Het is nu al verboden om in een woning stiekem een gesprek op te nemen als degene die het gesprek opneemt, niet deelneemt aan dat gesprek. In het nieuwe wetsvoorstel geldt het verbod ook voor degene die wel gespreksdeelnemer is en zonder toestemming opnamen maakt. Het verbod geldt niet voor gespreksopnamen in publieke ruimtes. Volgens het voorgestelde tapeverbod zouden opnamen, zoals die Peter R. De Vries die maakte van Joran van der Sloot niet meer mogelijk zijn. In de memorie van toelichting staat echter de uitzondering dat het tapeverbod niet geldt bij grote maatschappelijke relevantie: ‘het uitzonderlijke geval dit noodzakelijk is om misstanden aan de kaak te stellen’.

Ook het zonder toestemming publiceren van illegaal verkregen foto’s of filmbeelden van bijvoorbeeld bekende Nederlanders wordt strafbaar, zoals de beelden van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau van Kasbergen, afkomstig van een beveiligingscamera in een parkeergarage. Bovendien kan volgens het wetsvoorstel de officier van justitie besluiten deze beelden van het net te halen als deze in zijn optiek strafbaar zijn. De rechter toetst pas achteraf. De NVJ vindt dit te ver gaan. Thomas Bruning: ‘We vinden het cruciaal dat alle publicaties zijn toegestaan, tenzij de rechter ze verbiedt. Een officier van justitie echter is een aanklager in dienst van de staat. Hij is niet voldoende toegerust om een afweging van belangen te maken. Dat is een rechter-commissaris wel. Een dergelijke beslissing moet daarom worden genomen door een rechter-commissaris die bijvoorbeeld ook over toestemming tot huiszoeking beslist.’