NVJ overhandigt Persgroep brief namens huis-aan-huisbladjournalisten

woensdag 15 februari 2017

De NVJ heeft dinsdag namens nagenoeg alle huis-aan-huisbladjournalisten van de Persgroep een brief aan de directie overhandigd. De brief is aangeboden in het kader van het eerste onderhandelingsgesprek tussen de NVJ en de directie.

Het overgrote deel van de 100 journalisten die voor de Persgroep de huis-aan-huisbladen maken, was donderdag 9 februari in Amersfoort aanwezig bij een door de NVJ bijeengeroepen actievergadering. Ze waren boos, verdrietig en verontwaardigd over de door de Persgroep aangekondigde reorganisatie van de weekbladredacties, waarbij alle journalisten hun baan verliezen en kunnen solliciteren op een klein aantal nieuwe functies.  Met de NVJ werd de inzet voor de onderhandelingen met de directie besproken en er werden plannen geopperd voor passende acties. De aanwezige journalisten besloten tot het opstellen van een brief aan de directie, mede namens de collega’s die niet bij de actievergadering konden zijn.

Dat voornemen is omgezet in een brief namens nagenoeg de hele redactie van de huis-aan-huiskranten van de Persgroep. De NVJ heeft de brief op dinsdag 14 februari voorafgaand aan de eerste onderhandelingsronde tussen NVJ en Persgroep, aan Frits Campagne overhandigd.

Verbijstering

Annabel de Winter, onderhandelaar van de NVJ: ‘Uit de brief van de redactie spreekt de verbijstering over de plannen van de directie om de voltallige redactie te ontslaan. Dit terwijl tegelijkertijd het voornemen wordt uitgesproken dat de kranten zelf blijven bestaan en dat de kwaliteit niet mag lijden onder het vertrek van vele tientallen redacteuren. De voorgenomen maatregelen voelen als een minachting van de redactie. De redacteuren werken sinds jaar en dag met hart en ziel aan de kranten. Zij zorgen voor de kwaliteit en de continuïteit. De redacteuren voelen zich dan ook geschoffeerd door het voorgenomen besluit van de directie. Want de kern van de maatregel is dat vaste krachten vervangen worden door goedkoper werkende tekstbureaus en freelancers. Met andere woorden: De Persgroep wil geld blijven verdienen aan de kranten, maar ziet het vaste personeel als een sta-in-de-weg om dat doel te verwezenlijken. De redactie wijst de plannen van de directie dan ook faliekant af.’

Ook de NVJ verzet zich tegen het consequent overbrengen van het redactiewerk naar externe tekstbureaus en freelancers. Die praktijken hollen feitelijk de cao uit die voor de huis-aan-huisblad journalisten is gesloten.

Volgens lezers op de goede weg

Volgens de redactie waren er belangrijke redactionele wijzigingen in de kranten aangebracht, die de kwaliteit ten goede kwamen. De Winter: ‘De redacties krijgen juist te horen van de lezers dat ze op de goede weg zijn. Het kost tijd om die betere kwaliteit om te zetten in meer omzet aan de advertentiekant. Die tijd lijkt de vaste medewerkers niet gegund te zijn. In de brief constateert de redactie dat de salesorganisatie in enkele jaren tijd drie keer volledig op de kop is gezet. Dat betekent dat heel veel energie is gestoken in interne processen. Die energie had gestoken moeten worden in een betere relatie met de adverteerders, onze klanten. De huis-aan-huisbladjournalisten  pleiten dan ook voor rust binnen de salesorganisatie en een duidelijke instructie voor de salesmedewerkers. Een instructie die inhoudt dat er niet alleen voor de dagbladen en online advertenties worden verkocht, maar ook voor de huis-aan-huiskranten.’

Levensvatbaar plan

De redactie heeft de NVJ gevraagd de brief aan de directie te overhandigen. Ze wil graag het gesprek aangaan met de directie om te komen tot een beter en levensvatbaar plan. Ook is de redactie ervan overtuigd dat het huidige plan onvermijdelijk leidt tot de ondergang van de huis-aan-huiskranten van de Persgroep.