NVJ: Overheid, laat zelfstandigen meepraten over effect nieuwe initiatieven op hun business

maandag 28 april 2014

NVJ Zelfstandigen en de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) roepen de overheid en subsidiefondsen op om zelfstandige (foto)journalisten mee te laten praten over het effect van nieuwe initiatieven – zoals Blendle – op hun business. De NVJ vindt dat fondsen die de journalistiek in Nederland ondersteunen moeten nadenken over de effecten van nieuwe initiatieven op de business van zelfstandigen. Dat is nu nog niet het geval. 

De NVJ stelt voor om bij het ontwerpen van nieuwe technologie direct te kijken naar de belangen van alle stakeholders inclusief dat van de zelfstandige makers. Hierdoor wordt voorkomen dat zelfstandigen niet of nauwelijks in de winst delen van nieuwe initiatieven. Ter illustratie verwijst de NVJ  naar het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) van NWO waar het gebruikelijk is dat bij het ontwerpen van nieuwe technologie direct gekeken wordt naar de ethische en maatschappelijke aspecten. Dit voorkomt achteraf dat dure aanpassingen nodig zijn of dat de samenleving nieuwe technologie afwijst. 

Aanleiding voor de oproep is de lancering van online kiosk Blendle op maandag 28 april. Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door subsidie (200.000 Euro) van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Hoewel de NVJ nieuwe initiatieven toejuicht vindt zij dat zelfstandige (foto)journalisten mee moeten delen in het succes van een door hem of haar geproduceerde Blendle-hit. 

The Guardian meldde 24 april in het artikel "Blendle: Dutch news platform offers money-back guarantee" de subkop "Government-funded body backs service offering individual articles from newspaper and magazine publishers".  In het buitenland blijft het niet onopgemerkt dat Blendle door overheidsgeld mogelijk is gemaakt. Volgens Rosa García López, NVJ-secretaris, heeft de overheid  de plicht om na te denken over de belangen van zelfstandige (foto)journalisten en dient zij hen bij de beoordeling van nieuwe initatieven te betrekken.