NVJ overweegt beperkt gebruik drones voor te leggen aan rechter

dinsdag 7 april 2015

De NVJ overweegt om de beperkende regelgeving voor het journalistiek gebruik van drones voor te leggen aan de rechter. Aanleiding is de brief van Staatssecretaris W. Mansveld als antwoord op de brief van de NVJ van 20 februari. In de brief erkent de Staatssecretaris het belang van vrije nieuwsgaring en dat de huidige regelgeving journalistiek gebruik van drones momenteel beperkend is. Helaas bevat de brief geen concrete toezegging.

De NVJ benadrukt in reactie op de brief van de Staatsecretaris dat zij liever een oplossing in goed overleg bereikt. De NVJ concludeert dat het overleg dat zij sinds februari 2014 voert met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geen oplossing heeft gebracht.

TUG-ontheffing

In een gesprek met NVJ/NVF-secretaris Rosa García López op 27 februari heeft de heer S. van Dijk, hoofd Luchtvaartveiligheid van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, aangegeven dat het ministerie in overleg is met de provincies over het laten vervallen van de eis dat voor elke vlucht een TUG-ontheffing moet worden aangevraagd. In haar brief rept Staatsecretaris Mansveld ook over het laten vervallen van deze eis. Concreet uitzicht op het vervallen van die eis wordt echter niet gegeven.

Per 1 juli

In de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer van de Ministeries Veiligheid en Justitie, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken van 2 maart 2015 staat dat het kabinet het voornemen heeft om op 1 juli a.s. regelgeving in werking te laten treden om operaties met drones mogelijk te maken voor politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten. De regelgeving die per 1 juli ingaat, levert geen verruiming op voor journalisten. Hierdoor kunnen journalisten drones niet professioneel gebruiken. Dit staat haaks op het grondrecht van vrije nieuwsgaring.