NVJ: P2000 persalarmering functioneert niet

donderdag 21 juli 2011

Het pager-systeem P2000 wordt weliswaar veel gebruikt maar biedt geen definitieve oplossing voor persalarmering. Dit blijkt uit een enquête die NVJ hield onder journalisten met een politieperskaart. Het merendeel van degenen die de pager gebruiken (68%) zegt meer dan vijf incidenten in het afgelopen jaar te hebben gemist, doordat deze niet werden doorgegeven door de politiekorpsen. De NVJ wil toe naar een landelijke uniforme regeling.

Volgens het NVJ-onderzoek is er sprake van willekeur bij de meldingen. Ernstige incidenten worden niet gecommuniceerd, terwijl onbelangrijke onzinnige meldingen wel worden doorgegeven. Een brand of verkeersongeval wordt vaak veel te laat gemeld en als de journalist dan ter plekke aankomt is de calamiteit allang voorbij. De informatieverstrekking laat evenzeer te wensen over. Volgens 57% van de deelnemende journalisten is de afdeling voorlichting niet altijd bereikbaar voor vragen over de incidenten. De persalarmering is het slechtst in Limburg. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de informatievoorziening via P2000 in Limburg gedeeltelijk is gestopt. 80% van de respondenten uit Limburg zegt incidenten te hebben gemist doordat die niet werden doorgegeven en volgens 75% van de Limburgse journalisten is de afdeling voorlichting aldaar vaak niet bereikbaar.

De conclusie van de NVJ is dat er meer eenheid in het beleid van doorgifte moet komen. De meldingen verlopen nu veel te traag. Meldingen die via Twitter binnenkomen, zijn in veel gevallen sneller dan P2000. De NVJ beveelt de politiekorpsen aan om meer gebruik te maken van sms meldingen met automatische koppeling aan de meldkamer. Het zou voor de informatievoorziening een hele verbetering zijn het als het piketnummer van de officier van dienst in het scherm van de pager getoond zou worden.

De enquête onder journalisten met een politieperskaart had een grote respons. 466 journalisten hebben aan het onderzoek deelgenomen van wie er 57% gebruikmaken van de pager. Vanaf begin deze maand werken bijna alle politieregio’s met het P2000 systeem. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaf onlangs te kennen dat journalisten geen toegang krijgen tot C2000, het digitale communicatienetwerk van de hulpdiensten. Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête zal een vervolggesprek tussen de NVJ en de Minister worden gepland.

Bekijk de volledige resultaten (pdf)