De NVJ pleit bij Eerste Kamer voor uitzonderingspositie journalisten Wet Strafbaarstelling verblijf in terroristische gebieden

donderdag 12 september 2019

Wie als journalist naar een gebied afreist dat in handen is van een terreurgroep moet straks toestemming vragen bij het ministerie van Justitie. De NVJ gaat naar de Eerste Kamer om te pleiten voor een uitzonderingspositie voor journalisten in de Wet Strafbaarstelling verblijf in terroristische gebieden.

 

Vanaf de eerste fase van het wetsvoorstel vindt de NVJ dit een slecht plan en heeft ze bezwaar gemaakt. ‘Verschillende gesprekken, met de minister, Kamerleden hebben niets uitgehaald. Als het om terrorisme gaat lijken rechtsstatelijke principes er opeens niet meer toe te doen.’ Ook bezwaren vanuit de Raad van State, ngo’s, het Persvrijheidsfonds en het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben niets uitgehaald. Bruning: ‘De minister en een meerderheid in de Kamer zijn in een soort tunnelvisie terechtgekomen, waarbij de onafhankelijkheid van de pers en ngo-medewerkers een soort secundair belang vertegenwoordigen. Dit is een ondoordachte wet, die tegen veel rechtstatelijke uitgangspunten ingaat en slechts in drie landen in de gehele wereld wordt toegepast.’

Thomas Bruning wijst op het voorbeeld in Denemarken (link naar brief) waar de uitzonderingspositie voor de journalistiek wel goed is geregeld. ‘Namelijk niet via voorafgaand verlof aanvragen, maar gewoon op vertoon van een breed geaccepteerde perskaart, ofwel uitgegeven door de Journalistenbond, ofwel door een onafhankelijk mediabedrijf. Maar ook deze variant was voor de minister onbespreekbaar. In de tussentijd gaan we als NVJ richting Eerste Kamer, liefst gesteund door zoveel mogelijk collega's, die het beste de negatieve impact op hun werk van dit wetsvoorstel kunnen uitleggen.’

Lees ook