NVJ aan politieke partijen: goede journalistiek vraagt om actieve overheid

dinsdag 9 juni 2020

Een goede journalistieke infrastructuur in Nederland vraagt om een actieve overheid die de publieke omroep de ruimte geeft, ondernemerschap niet in de weg staat maar stimuleert en open en transparant is over haar functioneren. De NVJ heeft in een brief aan de programmacommissies van alle politieke partijen een overzicht gegeven van de problemen in de Nederlandse mediawereld en concrete oplossingen aangedragen die een plek zouden moeten krijgen in de partijprogramma's.

Programmamakers verzetten zich tegen de extra bezuinigingen bij NPO in 2018 (foto: Remco Gielen) 

Op dit moment worden de partijprogramma’s geschreven voor de verkiezingen op 17 maart 2021.

Volgens de NVJ vervult de journalistiek een cruciale rol in onze samenleving als het gaat om onafhankelijke informatievoorziening naar het Nederlandse publiek, het controleren van overheid en bedrijven en in het zorgen voor verbinding binnen onze maatschappij. Voor deze belangrijke rol zou de overheid in onze optiek een aantal zaken moeten doen en andere juist moeten nalaten, o.a.:

  • Een goede publieke journalistieke basisinfrastructuur.
  • Meer geld voor lokale, regionale en landelijke journalistiek.
  • BTW 0-tarief, voor digitale en print-publicaties. Dit ondersteunt de beweging naar meer (digitale) abonnementen. Plus loonkostensubsidies voor journalisten.
  • Voorwaarden bij de toekenning van geld aan publieke én private mediaorganisaties, zoals fatsoenlijke betalingen freelancers (code van goed opdrachtgeverschap en collectief onderhandelen).

De financiering van alle plannen hoeft geen probleem te zijn als de grote techbedrijven zoals Google en Facebook gaan betalen voor het voordeel dat zij nu onbetaald genieten van journalistiek werk. Dat kan door een duidelijke implementatie van de Europese auteursrecht-richtlijn, zodat een door de overheid afgedwongen (extra) bijdrage kan worden gevraagd van distributeurs van content, die betaald moet worden aan de content-makers.

Lees hier de brief aan de programmacommissies >>