NVJ publiceert FAQ nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf

donderdag 6 november 2014

De NVJ ontvangt veel vragen over het onderhandelingsresultaat over de cao voor het Uitgeverijbedrijf per 2015. De meest gestelde vragen zijn verzameld in een handige FAQ. De FAQ wordt onderdeel van een webdossier over de cao voor het Uitgeverijbedrijf. Hierin zullen ook nieuwsberichten, ontwikkelingen en achtergronden verschijnen, alsook de agenda met data voor de informatiebijeenkomsten die de NVJ in het land zal organiseren.

De NVJ en Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) hebben op 3 oktober 2014 een onderhandelingsresultaat bereikt over één cao voor de gehele uitgeverijsector: de cao voor het Uitgeverijbedrijf. Deze gaat na goedkeuring van de leden naar verwachting in per 1 januari 2015. Op dezelfde datum is er over het jaar 2014 een onderhandelingsresultaat bereikt over 4 journalistieke cao’s: cao voor Dagbladjournalisten, voor Publiekstijdschriftjournalisten, voor Opinieweekbladjournalisten en voor Vaktijdschriftjournalisten.

Deze FAQ gaat met name in op de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf per 2015. In de nieuwe cao zijn alle cao’s, inclusief de 4 journalistieke cao’s, gebundeld en tegelijkertijd zijn de gemeenschappelijke journalistieke kernwaarden, zoals medezeggenschap en onafhankelijkheid, gewaarborgd in een apart deel van de cao. De cao voor het Uitgeverijbedrijf bestaat dan ook uit 2 delen: het algemene gedeelte, en het journalistieke gedeelte, dat voortaan aangeduid zal worden als de journalistieke cao.