NVJ reageert op PCM

woensdag 17 december 2008

De NVJ vindt het het onverstandig om op dit tijdstip hervormingen door te voeren bij PCM. Dat schrijft de NVJ samen met FNV Kiem aan PCM Uitgevers. Na het verschijnen van het rapport van de ondernemingskamer betreffende het onderzoek APAX-PCM reageerde PCM-directeur Bert Groenewegen met een aantal concrete voornemens.

Aan de Raad van Bestuur PCM
T.a.v. de heer B. Groenewegen
Postbus 15836
1001 NH Amsterdam

Amsterdam, 16 december 2008

Geachte heer Groenewegen,

Hierbij willen wij reageren op uw persbericht van gisteren naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de ondernemingskamer betreffende het onderzoek APAX-PCM. In dit bericht maakt u melding van uitgewerkte plannen voor een verandering in de governance structuur binnen PCM. Deze veranderingen lijken direct ingegeven door het enquêterapport dat u een maand geleden ter inzage heeft gekregen en dat gisteren in zijn definitieve vorm door de NVJ, FNV Kiem en de COR gisteren ingezien kon worden.

In dit rapport lezen wij veel, en hierover zullen wij de komende maand uitgebreid met redactieraden, hoofdredacteuren, COR, stichtingen etc. en ook u in gesprek gaan ter voorbereiding op eventuele vervolgstappen, maar bovenal lezen wij een machtstrijd tussen de Raad van Bestuur van PCM en de stichtingen. Een machtstrijd die direct voortvloeit uit de spanning tussen bedrijfseconomische belangen en ideële doelstellingen die eigen is aan een bedrijf waar journalistiek bedreven wordt. Overigens is het niet zo dat een machtstrijd inherent is aan een bedrijf waar stichtingen aandeelhouders zijn. Er zijn voorbeelden waarbij die spanning juist kan worden omgezet in goede en evenwichtige werkverhoudingen.

In het persbericht dat u gisteren verstuurde, zet u ons inziens een nieuwe stap in de machtstrijd tussen de Raad van Bestuur en de stichtingen. We willen hierbij niets zeggen over de inhoud van uw voorstellen die mogelijk zeer verstandig (kunnen) zijn, maar vinden het onverstandig om op dit tijdstip en in deze vorm, hervormingen door te voeren. We roepen u dan ook op om de nodige tijd te nemen en eerst met alle belanghebbenden het rapport te interpreteren en om uitgebreid in gesprek te gaan met de aandeelhouders over effectieve werkverhoudingen.

Zorgvuldige besluitvorming en transparantie zijn de aanbevelingen van de onderzoekers in het rapport en het komt ons als gepast over en in het belang van de onderneming om daar vanaf heden gehoor aan te geven.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het DB van de COR PCM,

Bianca Rootsaert
Secretaris NVJ

Herman Leijsink
Voorzitter FNV Kiem

cc. de voorzitters van Stichting Democratie en Media, mevrouw E. Swaab, Stichting De Volkskrant, de heer P.F. van der Heijden, Stichting De Christelijke Pers, de heer W. Deetman, Stichting NRC, mevrouw A. van der Pauw