NVJ roept Plus+ leden op om met vluchtelingen in gesprek te gaan over persvrijheid

dinsdag 16 augustus 2022

Namens VluchtelingenWerk Nederland nodigt de NVJ Plus+ leden uit om als gastspreker met vluchtelingen in gesprek te gaan over persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in Nederland. Vanwege de kennis en ervaring van onze Plus+ leden vragen wij specifiek geïnteresseerden uit deze ledengroep. Ben je geïnteresseerd, meld je dan bij secretaris Plus+, Lisa Koetsenruijter.

VluchtelingenWerk Nederland heeft de samenwerking met de NVJ gezocht voor het traject participatieverklaring. Dit traject is een verplicht onderdeel van de inburgering, waarin onder meer vrijheid als kernwaarde centraal staat.

Participatieverklaring

Alle vluchtelingen in Nederland moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om vluchtelingen te wijzen op de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse samenleving. Het gaat in de verklaring om grote begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Om die concreet te maken en aan betekenis te doen laten winnen, ontwikkelde VluchtelingenWerk het zogenoemde 'participatieverklaringstraject' waarin naast kennisoverdracht, het gesprek over de waarden centraal staat.

In gesprek over persvrijheid

In het traject voor de participatieverklaring is ruimte voor gastsprekers om met deelnemers in gesprek te gaan. VluchtelingenWerk heeft de NVJ benaderd om in te gaan op persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Wij zien hier een mooie kans voor onze Plus+ leden om hun kennis en expertise over het vak over te dragen en in gesprek te gaan over belangrijke waarden binnen de journalistiek en de maatschappij.

Spreken tijdens deze training gebeurt op vrijwillige basis. Het gaat om een les van ongeveer 1,5 uur voor een groep van vijftien mensen, waar je ongeveer 45 minuten materiaal voor moet voorbereiden. De gesprekken worden in het Engels of Nederlands met tolk gevoerd. VluchtelingenWerk vergoedt je reiskosten. De trainingen vinden plaats in veertig gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Plaats en data gaan in overleg met de trainer.

Mail Lisa Koetsenruijter

Contactpersoon bij de NVJ is Lisa Koetsenruijter, secretaris Plus+. Ben je geïnteresseerd, stuur een e-mail aan lkoetsenruijter@nvj.nl. Zij staat in contact met Annebeth Schudel, die trainer is bij VluchtelingenWerk Nederland.