NVJ-secretaris over De Telegraaf in BNR Mediazaken

dinsdag 19 mei 2015

Een gang naar de rechtbank in het conflict met De Telegraaf noemt NVJ-secretaris Annabel de Winter in BNR Mediazaken een laatste strohalm. ‘Wat je eerst moet doen is kijken of je toch tot een zodanige regeling kan komen die enerzijds geen afbreuk doet aan het redactiestatuut en anderzijds geen afbreuk doet aan de plannen om met de inhoud van De Telegraaf meer geld te verdienen.

De directie van De Telegraaf zegt nog steeds dat datgene wat is uitgelekt geen concrete plannen zijn, aldus De Winter. ‘Je kunt pas echt reageren op de voornemens als klip en klaar duidelijk is wat de directie nu precies wil.’

Volgens die plannen wil de directie de redactiestructuur aanpassen waardoor uitgaven als Autovisie, De Financieele Telegraaf en Privé niet langer onder de hoofdredactie van De Telegraaf vallen. De Winter noemt het loskoppelen van de katernen in strijd met het redactiestatuut.

De NVJ staat de redactie met raad en daad terzijde en wordt door de redactieraad dagelijks geïnformeerd over de stand van zaken.