NVJ-sectie Freelance zoekt nieuwe bestuursleden omroep

woensdag 26 juni 2013

Het bestuur van de sectie Freelance zoekt twee nieuwe bestuursleden met minimaal twee jaar freelance ervaring bij de omroep. Het bestuur streeft ernaar om zowel een bestuurslid met tv-ervaring en een bestuurslid met radio-ervaring op te nemen in het bestuur.

Collectieve belangenbehartiging blijft hard nodig, juist nu de categorie (kleine) zelfstandigen het ruwe klimaat ervaart in de journalistiek. Ze staan voor de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen en nieuwe wegen in te slaan, als journalist maar ook als ondernemer. De sectie Freelance biedt ondersteuning op het hele brede terrein van belangenbehartiging en ontwikkeling. Dat vraagt om een bestuur met een scherp oog voor wat er aan de hand is en het vermogen om daar creatief op in te spelen.

De sectie Freelance telt ruim 2.500 leden, voor het merendeel zelfstandige journalisten die op een journalistieke manier hun werk doen. Leden leveren aan kranten en tijdschriften, voor bedrijven, p.r.-bureaus, overheidsinstellingen en andere opdrachtgevers. De sectie Freelance behartigt de individuele en gezamenlijke belangen van freelance journalisten.

Er zijn twee plekken vacant en het bestuur zoekt kandidaten die daaraan willen en kunnen bijdragen. Van bestuursleden wordt verwacht dat ze meedenken over de toekomst en verdere ontwikkeling van de sectie Freelance en daar actief aan bijdragen. De sectie Freelance vergadert gemiddeld eens per maand. Belangstellenden kunnen zich tot 1 augustus aanmelden via freelance@nvj.nl door een motivatiebrief en cv toe te sturen. Meer informatie over de sectie Freelance is hier te vinden.