NVJ spreekt bezorgdheid uit over situatie MGL

maandag 13 oktober 2008

De NVJ is verontrust over de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen de medewerkers en de directie van Media Groep Limburg (MGL) en laat dit in een brief weten aan de Raad van Commissarissen. Er moeten snel passende maatregelen worden getroffen.

Het personeel heeft afgelopen donderdag massaal het vertrouwen opgezegd in directeur Johan Boermann tijdens een personeelsbijeenkomst waar zo’n 150 mensen aanwezig waren. Volgens de NVJ is door de vertrouwenscrisis een onwerkbare situatie ontstaan. De NVJ spreekt haar bezorgdheid uit in een brief aan de Raad van Commissarissen en dringt er met klem op aan dat er op zeer korte termijn passende maatregelen worden getroffen om deze patstelling op te heffen.