NVJ staat achter petitie tegen afschaffing zelfstandigenaftrek

dinsdag 13 augustus 2013

De zelfstandigenaftrek is, samen met de startersaftrek, een effectieve manier om het ondernemerschap te stimuleren. Ook worden met de zelfstandigenaftrek grote kosten gecompenseerd die werknemers niet hebben. Het kabinetsvoornemen om de zelfstandigenaftrek af te schaffen, dan wel flink te beperken, moet van de baan. De NVJ ondersteunt de petitie Zelfstandigenaftrek Moet Blijven van zelfstandig ondernemers Annedien Hoen en Ronald Mulder.

De NVJ verzet zich stevig tegen het schrappen van de zelfstandigenaftrek en is (mede)initiatiefnemer van acties en onderzoek. Zo is de NVJ samen met FLA (Freelancers Associatie) en FF (Fotografen Federatie) vorige maand een onderzoek gestart naar de gevolgen voor zelfstandigen als tarieven blijven dalen en als de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft. Dit is een herhaling van een onderzoek uit 2004 ‘Een ongewis bestaan: De beroepspraktijk van schrijvende freelance journalisten in Nederland’. Het onderzoek staat wederom onder leiding van senior-onderzoeker Teunis IJdens (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).

Ook organiseren NVJ Freelance en NVF op donderdag 28 november in Den Haag de tweede editie van het Eerlijk Deel Festival. Op deze dag veel aandacht voor ondermeer de kabinetsplannen. Behalve een NVJ-Kamerbreed debat met politici zullen politieke partijen tevens de speerpunten van hun ZZP-programma pitchen. Freelance (foto)journalisten kunnen hier op reageren en hun eigen speerpunten pitchen. Binnenkort zal het definitieve programma van het Eerlijk Deel Festival bekend worden gemaakt op deze site.