NVJ stapt uit IFJ vanwege gebrek aan transparantie en toezicht

woensdag 19 juni 2024

De NVJ heeft het lidmaatschap van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) per 1 september opgezegd uit onvrede over recente besluiten en het gebrek aan transparantie en toezicht. Verschillende Europese journalistenbonden gingen de NVJ al voor in de beëindiging van het lidmaatschap. Vrijdag 5 juli licht het bestuur het besluit toe tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVJ in Utrecht.

Een van de voornaamste knelpunten voor de NVJ is het eenzijdig opzeggen van de financiële afspraken door de IFJ met de Europese Federatie van Journalisten (EFJ). Hierdoor zag de juist goed functionerende EFJ een aanzienlijk deel van haar budget wegvallen en ondervindt zij schade. ‘Het is tekenend voor de moeizame relatie tussen IFJ en EFJ dat de afspraken zonder enig overleg en aankondiging terzijde zijn geschoven’, stelt de NVJ, die blijft samenwerken met de EFJ.

Governance en transpiratie over financieel beleid schieten tekort

Daarnaast vindt de NVJ het gebrek aan transparantie bij de IFJ problematisch, met name over het financiële beleid en de gebrekkige governance. Het gaat daarbij onder meer over de stemverdeling in relatie tot ledenaantal, geen maximumaantal termijnen voor bestuursleden waardoor steeds dezelfde club de dienst blijft uitmaken en alle vernieuwing tegenhoudt, een te politieke koers en te weinig mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden.

Afgelopen zomer stelde de NVJ een ultimatum aan de IFJ om binnen zes maanden tot verbetering te komen. Toen begin dit jaar bleek dat de punten van zorg nog niet waren geadresseerd, besloot het bestuur van de NVJ om het lidmaatschap op te zeggen.

Onvrede over IFJ breed gedeeld in Europa

De NVJ staat niet alleen in zijn onvrede over de IFJ. Europese journalistenbonden kaarten al jarenlang intern de misstanden aan, zonder succes. De Deense, Noorse, Finse, IJslandse, Belgische, Duitse en Zwitserse bonden zegden al eerder hun IFJ-lidmaatschap op, in de hoop dat het besef zou doordringen om de IFJ te moderniseren en hervormen. Alleen als de IFJ duidelijke stappen zet op dit vlak zijn zij eventueel bereid om terug te keren.

Voor de NVJ geldt hetzelfde uitganspunt. ‘We hebben de intentie om ons op termijn weer aan te sluiten bij de IFJ’, zegt het bestuur, ‘maar alleen als gehoor wordt gegeven aan de gerechtvaardigde zorgen van de afgehaakte journalistenorganisaties en noodzakelijke hervormingen niet alleen met de mond worden beleden maar daadwerkelijk tot stand zijn gekomen.’

IFJ-perskaart blijft vooralsnog leverbaar

De levering van IFJ-perskaarten kan voorlopig gewoon doorgaan. De IFJ heeft dat andere afvallige bonden ook toegestaan. Vrijdag 5 juli geeft het bestuur van de NVJ tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) een verdere toelichting op het besluit om het lidmaatschap van de IFJ te beëindigen. De ALV vindt plaats op vrijdag 5 juli op de School van Journalistiek in Utrecht. > Bekijk de agenda en schrijf je voor 3 juli in!