NVJ start onderzoek omroepwerkgelegenheid

vrijdag 4 september 2009

Vanaf vrijdag 4 september kunnen omroepmedewerkers meedoen een grote enquête over werkgelegenheid bij de omroepen. Met het onderzoek wil de NVJ grote verschuivingen in de toekomst in kaart brengen.

Het onderzoek Werkgelegenheidsonderzoek omroep NVJ 2009 wordt zo breed mogelijk opgezet, zowel medewerkers werkzaam bij publieke-, commerciële-, landelijke- en regionale omroepen worden opgeroepen mee te doen.

Het is niet toevallig dat de NVJ juist nu een enquête houdt. De verwachting is dat met name de komende jaren veel verschuivingen zullen plaatshebben als gevolg van bezuinigingen en de economische crisis. Veel bedrijven zijn al aan het reorganiseren of hebben reorganisaties aangekondigd.

Het onderzoek zal periodiek herhaald worden. ‘Wij zien dit als een soort van nulmeting.’, aldus secretaris Omroep Marc Visch.

Invullen van de enquête kan tot 1 oktober aanstaande.