NVJ stelt met NPO Programmeringsstatuut op

vrijdag 4 mei 2018

De NVJ heeft met de NPO een Programmeringsstatuut opgesteld waar onder meer een inloop-uur uit voortvloeit. De NPO vindt het belangrijk dat programmamedewerkers en redacties goed geïnformeerd worden over de achtergronden van programmatische keuzes. Wat zijn de overwegingen bij een jaarplan? Waarom is een plaatsingsbesluit genomen?

Hiermee sluit de NPO ook aan bij de wens van de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Mediawet dat de NPO meer transparantie zou betrachten rondom haar besluitvorming. Op npo.nl/besluiten kun je meer lezen over dit Programmeringsstatuut en vind je een samenvatting van het Concessiebeleidsplan en het Coördinatiereglement.

Inloop-uur

Concreet krijgt het Statuut op twee manieren vorm: een jaarlijkse bijeenkomst waar net- en zendermanagers hun jaarplannen presenteren, en een inloop-uur waar medewerkers van journalistieke programma’s vragen kunnen stellen aan de netmanager van NPO 2 en aan de zendermanager van NPO Radio 1. Het gaat tijdens dit gesprek niet zozeer om het inhoudelijk bespreken van programma’s, maar om het uitleggen waarom bepaalde programmatische keuzes zijn gemaakt. Het gesprek is dus niet bedoeld om nieuwe ideeën te pitchen.

Als NPO medewerkers dergelijke vragen hebben, dan kunnen ze een afspraak maken om langs te komen. Per gesprek is er 10 minuten de tijd. De spreekuren in 2018 vinden plaats op:

NPO 2, Gijs van Beuzekom

  • woensdag 9 mei 2018 van 13:00-14:00 uur
  • woensdag 3 oktober 2018 van 13:00-14:00 uur
  • woensdag 21 november 2018 van 13:00-14:00 uur

Aanmelden bij roos.van.der.pompe@npo.nl

Radio 1, Laurens Borst

  • woensdag 9 mei 2018 van 13:00-14:00 uur
  • woensdag 3 oktober 2018 van 13:00-14:00 uur
  • woensdag 21 november 2018 van 13:00-14:00 uur

Aanmelden bij gea.huizinga@npo.nl