NVJ stuurt voorstellen aan minister voor een toekomstbestendig omroepbestel

vrijdag 18 oktober 2019

De NVJ doet in een brief aan minister Arie Slob (Mediazaken) een aantal voorstellen voor een toekomstbestendig omroepbestel en een betere positie van de programmamakers. Aanleiding is de visiebrief die Slob op 14 juni publiceerde. De NVJ wil in een gesprek met de minister de voorstellen nader toelichten en haar ideeën over het bestel van de Publieke Omroepen met de minister delen. Wais Shirbaz, secretaris NVJ Omroep, legt de achtergronden uit.

 

>> Ga hier naar de brief die de NVJ aan minister Slob heeft gestuurd [pdf]

Waarom is deze brief met voorstellen belangrijk?

We zijn al jarenlang bezig om tegen de omroepbezuinigingen op te treden. We zien de effecten die de bezuinigingen hebben op de programma’s en de programmamakers. Toen kwam in juni de visiebrief. Op onderdelen waren we blij: de erkenning van de minister ten aanzien van de journalistieke kerntaak, zijn aandacht voor de zwakke positie van de programmamakers en de attentie voor de regionale programmering.

Tegelijkertijd zagen we dat de brief op een aantal punten onduidelijk bleef. Zo is onduidelijk of de journalistieke kerntaken uitgesloten worden van toekomstige bezuinigingen of dat hun budgetten geïndexeerd worden. Wat ons verbaast, is dat de minister geen budgettaire garanties geeft om die journalistieke kerntaak uit te kunnen voeren.

In de afgelopen maanden hebben we diverse gesprekken gevoerd met zowel Kamerleden als op het ministerie van OCW. Op basis daarvan zijn we gekomen tot een aantal concrete voorstellen.

Wat zijn die voorstellen?

  1. Om de journalistieke kerntaak van de publieke omroep te kunnen garanderen moet er voor de journalistieke en informatieve programmering budgettaire zekerheid komen.’
  2. De flexibele schil van onzekere contractvormen moet aanzienlijk kleiner en vervangen wordt door zekere contracten. De omroepen en NPO moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de arbeidsrechtelijke positie van de programmamakers.’
  3. Het regionale geluid via de publieke omroep verdient een prominente plaats, ook op het landelijke net. Wel moeten de landelijke en regionale omroepen en de NPO de nodige ruimte krijgen om aan de opdracht van de minister zelf verder invulling te geven. Ook moeten de regionale omroepen de benodigde financiering krijgen om deze ambitie waar te maken.
  4. De organisatie van medezeggenschap voor de programmamakers is niet bij alle omroepen even goed geregeld. Een redactieraad mag bij journalistieke en informatieve programma’s niet ontbreken. Het voorstel is om in de mediawet het aanstellen van ten minste een redactieraad op omroepniveau verplicht te stellen, evenals een redactiestatuut voor de journalistieke programmering.

De brief is nu naar de minister gestuurd, wat zijn de vervolgstappen?

We willen graag een gesprek met de minister om deze voorstellen te bespreken en om mee te denken over het functioneren van het omroepbestel in de toekomst. Het bestaan van een sterke toekomstbestendige publieke omroep is een absolute must voor het goed functioneren van de journalistieke infrastructuur in een democratische samenleving.