NVJ stuurt zes aanbevelingen aan informateur

maandag 22 januari 2024

In een brief aan informateur Ronald Plasterk vragen voorzitter Folkert Jensma en secretaris Thomas Bruning namens de NVJ aandacht voor het behoud van een onafhankelijke en hoogwaardige informatievoorziening voor de Nederlandse burger. Naast een achtergrondschets van de journalistieke mediasector geven zij zes suggesties die kunnen bijdragen aan het vervullen van de controlerende en verbindende rol van journalisten.

Foto: Koen van Weel

Juist in een tijd dat professionele journalistiek het verschil kan maken tussen desinformatie, meningen en feiten heeft het publiek groot belang bij een kwalitatief krachtige pers, die voeling houdt met wat er speelt in het land en het bestuur kritisch bevraagt en controleert.

Hoewel de journalistiek het beste functioneert in een rol, die zover mogelijk verwijderd is van enige vorm van inhoudelijke overheidsbemoeienis, geldt dat niet voor een aantal basisvoorwaarden, die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van het journalistieke vak. Een nieuw kabinet kan wel degelijk een wezenlijke rol spelen. 

In de brief geeft de NVJ naast een achtergrondschets een zestal suggesties. Op alle genoemde gebieden liggen kansen voor een nieuw kabinet, aldus de NVJ. 

  1. Garandeer een sterke, onafhankelijke publieke omroep op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.
  2. Begrens mediaconcentraties en ontwerp regelgeving inzake scherper (toezicht) op mediaconcentraties en transparantie van media-eigendom, anticiperend op de nieuwe European Media Freedom Act (EMFA). 
  3. Versterk de positie van freelance makers door aanpassing van de wet auteurscontractenrecht, waardoor collectief onderhandelen over tarieven en hergebruik beter verankerd wordt in de wet.
  4. Stimuleer private lokale en regionale nieuwsmedia die bijdragen aan publieke nieuwsvoorziening.
  5. Zorg voor een veilig werkklimaat voor journalisten: door de aanpak van de op dit moment ervaren straffeloosheid van online bedreigingen; het uitspreken van een ongeclausuleerd vertrouwen in de journalistieke beroepsgroep; het ervoor zorgen dat social mediabedrijven zelf aangesproken worden op actieve moderatie. 
  6. Maak een nieuwe bestuurscultuur waar en zorg voor een ongehinderde toegang tot overheidsinformatie.