NVJ tegen afschaffing verplicht standaardpakket televisiekanalen

dinsdag 6 juni 2017

De demissionair staatssecretaris Dekker heeft op 24 mei  de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over zijn voornemen om de wettelijke verplichting van het standaardpakket voor 30 televisiekanalen af te schaffen. Hij geeft daarbij aan dat afschaffing van het verplichte basispakket distributeurs de ruimte biedt om beter op de wensen van de consument in te spelen. De NVJ heeft hier een andere opvatting over.

Diverse omroepen hebben in het kader van de cao-onderhandelingen bij de NVJ aangekaart dat zij zich zorgen maken over hun concurrentiepositie en toekomst na de (mogelijke) afschaffing van het verplichte basispakket. Ook politieke partijen, zoals D66, CDA en ChristenUnie zijn van mening dat door deze maatregel de twee grote distributeurs, Ziggo en KPN, te veel macht krijgen ten koste van de omroepen en de consument. 

Het belangrijkste argument tegen de afschaffing van het verplichte basispakket is dat de staatssecretaris de consequenties van deze maatregel niet goed heeft onderzocht. Afschaffing kan, aldus de NVJ, leiden tot te veel macht voor de twee grote distributeurs. Daardoor kan deze maatregel, in tegenstelling tot wat de staatssecretaris Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft, verregaande gevolgen hebben voor de consument en voor het garanderen van de pluriformiteit en diversiteit van het Nederlandse medialandschap.

De NVJ zal haar opvatting en zorgen omtrent de consequenties van deze maatregel aan staatssecretaris Dekker kenbaar maken en hem verzoeken om eerst de consequenties van zijn maatregel grondig te onderzoeken, voordat hij verdere stappen zet richting de invoering daarvan.  

  • Ga hier naar het kamerstuk en toekomst mediabeleid