NVJ uitgenodigd door ACM (voorheen NMa)

maandag 17 juni 2013

De NVJ en de Autoriteit Consument & Markt (voorheen NMa) hebben in juli een overleg gepland. Aanleiding is de aankondiging van NVJ Advocaten & Juristen die de mogelijkheden van de Mededingingswet bestudeert om een klacht bij de ACM in te dienen. Een klacht wegens misbruik van de economische machtspositie is eerder afgewezen, maar gezien het tijdsverloop sindsdien (1998) wordt op korte termijn bekeken of een hernieuwde poging zin zou kunnen hebben. Aanleiding voor de klacht is de per 1 juni gewijzigde ‘regeling gebruik opdrachtmateriaal’ van Sanoma Media.

Aanstaande woensdag, 19 juni, overleggen freelance journalisten, NVJ, FLA , FF en PlatformMakers met Sanoma. Op verzoek van de freelance journalisten heeft Sanoma hen uitgenodigd om over de gewijzigde ‘regeling gebruik opdrachtmateriaal’ te komen praten. Met de wijziging verschafte Sanoma zichzelf het recht artikelen van freelancers door te verkopen aan derden, zonder dat freelancers daar zeggenschap in krijgen. Een groep van 42 freelance journalisten schreef Sanoma een open brief. De brief is inmiddels door 99 freelancers ondertekend.