NVJ verheugd over wetsvoorstel nieuwe Wob

donderdag 5 december 2013

De NVJ reageert verheugd op het wetsvoorstel voor een nieuwe Wob. De werkingssfeer van de Wob wordt verruimd en de beslistermijnen verkort van maximaal 56 naar maximaal 24 dagen. Het wetsvoorstel dat de overheid straks minder makkelijk verzoeken kan weigeren. Vandaag presenteerde D66 en Groenlinks het initiatiefwetsvoorstel Wet Open Overheid dat de huidige Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) officieel moet vervangen.

In het voorstel zijn de adviezen van de Raad van State naar aanleiding van het vorige voorstel van GroenLinks verwerkt. Bovendien steunt Minister Plasterk, eerstverantwoordelijke voor de Wob, het voorstel in grote lijnen.

Naast de verruiming van de werkingssfeer en een verkorting van de beslistermijnen komt er ook een informatiecommissaris die moet bemiddelen tussen burgers en overheden. De NVJ is blij met de komst van een informatiecommissaris, een functie die onder de Nationale Ombudsman komt te vallen. Thomas Bruning: ‘Een informatiecommissaris kan meer werk gaan maken van
een betere toepassing van de wet in de praktijk. Juist in de lokale praktijk, bijvoorbeeld lokaal, gaat het vaak mis doordat Wob-ambtenaren onvoldoende onafhankelijk kunnen opereren en onvoldoende vrijgemaakt worden voor dit werk. De ambitie voor meer actieve openbaarheid past in deze lijn.’

Een gemiste kan is dat Nederland zelfs met het nieuwe wetsvoorstel nog altijd niet voldoet aan het verdrag van Tromsø, dat uitbreiding van de openbaarheid beoogt te bewerkstelligen. De reikwijdte van de wet naar andere overheidsgefinancierde organen blijft immers beperkt en de door NVJ bepleite beperking van het aantal uitsluitingsgronden wordt helaas niet gerealiseerd.