NVJ verkent oppakken CAO Dagblad-onderhandelingen

dinsdag 20 september 2011

Uit een reactie van werkgeversvereniging NDP Nieuwsmedia op een brief van de NVJ over de afgebroken CAO Dagblad-onderhandelingen blijkt dat er weliswaar openingen zijn, maar de reactie laat ook een aantal vragen onbeantwoord. Zo wordt aangegeven dat er ruimte is voor loonstijging, maar dat de ruimte gevonden moet worden ‘binnen het totaal van de te maken afspraken’. De NVJ wil een herhaling van zetten voorkomen en is daarom aan het verkennen of het oppakken van de CAO-onderhandelingen voor de NVJ haalbaar en zinvol is. Hiervoor neemt de NVJ tot eind september de tijd.

In dat kader zijn er twee mogelijke vervolgscenario’s. CAO-partijen pakken op korte termijn de onderhandelingen op of de NVJ en haar achterban beraden zich op verdere stappen om tot een akkoord te komen.

De NVJ heeft bij het afbreken van de onderhandelingen en in de brief van 26 juli jongstleden aangegeven alleen bereid te zijn terug te gaan naar de onderhandelingstafel als er een redelijk werkgeverspakket ligt. Een pakket met visie op het vak, op arbeidsvoorwaarden en met daarnaast een volwaardige looncomponent.