NVJ voelt zich bij tweede onderhandelingsronde Uitgeverijbedrijf meer dan ooit gesteund door redacties

woensdag 25 oktober 2023

De NVJ en werkgevers hervatten donderdagmiddag de onderhandelingen voor een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf. Het bod waarmee de werkgevers na het eerste cao-overleg kwamen, vindt de NVJ volstrekt ontoereikend. Ze voelt zich hierbij meer dan ooit gesteund door alle redacties die pal achter de inzet van de NVJ staan.

Veel redacties zijn geel gekleurd deze dagen. Werknemers en freelancers laten zo zien dat zij zich vasthouden aan een reële koopkrachtreparatie van 10 procent in 2022 en 2023 en 5 procent voor 2024. Op bijna alle redacties staat een overgrote meerderheid achter de geelgekleurde zichtbaarheidsacties. Redacteuren laten weten dat zij de eis redelijk vinden, netjes en bestendig bovendien, zeker gezien de financiële positie van de mediabedrijven. Bovendien voelen zij de urgentie om een krachtig collectief geluid te laten horen om vooruitgang te boeken. ‘Datgene wat onze achterban vraagt is geen loonsverhoging, maar loonbehoud’, zegt secretaris Paul Teixeira. ‘Het enige wat onze achterban wil is om datgene te kunnen doen wat zij begin 2022 konden doen met hun loon.’

Het bod van de werkgevers - 6 procent voor 2024 en 3 procent voor 2025 - komt echter niet in de buurt van de inzet van de NVJ. De werkgevers doen alleen een voorstel voor de toekomst waarmee zij volledig voorbijgaan aan het koopkrachtverlies in 2022-2023 dat meer dan een maandsalaris betreft. Bovendien bestaat het bod van de werkgevers ook nog eens bestaat uit een onbekend deel incidenteel, waardoor een echte loonstijging lager uit zal vallen.

Waardering van het vak

Bovendien heeft dit loonverlies als gevolg van de hoge inflatie ook grote gevolgen voor de waardering van het vak journalistiek. ‘Als de inflatie niet wordt gecorrigeerd, dan betekent dit dat je als journalist 10 procent loonachterstand hebt in vergelijking met vergelijkbare beroepen. Dat is een belangrijke reden waarom journalisten zeggen dat hun werk redelijk gewaardeerd moet worden.’

Koppeling loonontwikkeling en freelance tarieven

Het tweede pijnpunt is dat werkgevers tijdens de cao-onderhandelingen weigeren te praten over een koppeling tussen de loonontwikkeling en de freelance tarieven. Het uitgangspunt van de NVJ is dat de tarieven geïndexeerd worden met tenminste de cao-loonsverhoging. Deze gesprekken zullen dan ook gelijktijdig met de cao-onderhandelingen moeten plaatsvinden. Na veel druk van de NVJ en de andere vakbonden hebben de werkgevers nu toegezegd het freelancevraagstuk parallel aan de cao lopende gesprekken te willen behandelen.

Werknemers en freelancers trekken gezamenlijk op, zoals de acties van journalisten bij NRC en DPG Media in oktober hebben laten zien.

De NVJ verwacht na overleg met vertegenwoordigers van de redacties begin volgende week met een reactie te komen naar aanleiding van deze tweede onderhandelingsronde.


 

Bekijk Cao-onderhandeling Uitgeverijbedrijf voor het laatste nieuws en alle relevante informatie.

Met meer leden behalen we een beter cao-resultaat. Nodig jij je collega uit om lid te worden? Heel graag. Dan sturen wij je collega een e-mail waarin we naar jou verwijzen.