NVJ voert kort geding tegen Reed Business

dinsdag 4 december 2012

De NVJ start een kort geding tegen Reed Business, omdat de uitgeverij weigert afspraken uit de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten na te komen. Volgens de NVJ is het eigen salarisgebouw van Reed ongunstiger dan het nieuwe loongebouw van de CAO, waardoor diverse schalen onder het minimum van de CAO liggen. De zitting is op 19 december aanstaande in Amsterdam.

CAO-partijen kwamen in 2011 overeen dat er een nieuw salarisgebouw met terugwerkende kracht ingevoerd zou worden. Het nieuwe salarisgebouw betekende dat het eindbedrag van de salarisschalen gemiddeld met 10 procent omhoog ging. Verder werden de aanvangssalarissen opgetrokken.

Reed Business heeft een eigen salarisgebouw, dat vòòr 2011 gunstiger was dan de CAO. Na invoering van het nieuwe loongebouw van de CAO, was het eigen salarisgebouw van Reed Business echter ongunstiger. Diverse schalen liggen onder het minimum van de CAO. De NVJ heeft dan ook geen toestemming gegeven aan Reed Business om van de CAO af te wijken.

Reed Business besloot haar eigen salarisgebouw te blijven hanteren, met als voornaamste argument dat de salarissen wel boven CAO-niveau uitkomen als de dertiende maand wordt meegeteld. De NVJ is van mening dat de eindejaarsuitkering niet meetelt, omdat dit een bedrijfsgebonden regeling is, die niets met de CAO te maken heeft.

Reed Business past de salarisgebouwen van twee andere CAO’s (de CAO voor Opinieweekbladjournalisten en de CAO voor het Boeken- en Tijdschriftenuitgeverijbedrijf ) wel volledig toe, en kent die werknemers daarnaast de dertiende maand toe. Dit betekent dat alleen vaktijdschriftjournalisten bij Reed Business hun salarisverhoging met hun eindejaarsuitkering moeten betalen. De NVJ eist dat Reed Business, één van de grootste uitgevers van vakinformatie met titels zoals Boerderij, Medisch Contact, Nursing en Distrifood, de salarisschalen van de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten toepast.