NVJ vraagt ACM en drie ministeries om nu op te treden

donderdag 20 juni 2019

Rosa García López, secretaris NVJ-secties Zelfstandigen en NVF, vraagt ACM en drie ministeries om nu op te treden, in haar speech tijdens de Hoorzitting Noodzaak en urgentie collectief onderhandelen. De integrale tekst is hieronder vermeld.

"Vandaag is het het vierde jaar op rij dat de NVJ samen met de Kunstenbond, de Auteursbond, DuPho en de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright een Hoorzitting organiseert.

Elk jaar opnieuw vragen wij aan politici, ministeries, de Autoriteit Consument en Markt en aan deskundigen om hetzelfde: maak collectief onderhandelen voor freelancers in de media mogelijk.

Het is wrang dat de boodschap elk jaar hetzelfde is en dat de tarieven van freelancers in de media – en met name die van fotojournalisten en journalisten in de regio en bij huis aan huis bladen – de afgelopen vier jaar met tien procent zijn gedaald. Nog wranger is het om te constateren dat de tarieven van fotojournalisten met 20 procent zijn gedaald in vier jaar tijd. De tarieven van deze specifieke groep zijn lager dan het wettelijk minimumloon. Lager – dus minder dan 10,36 per uur. Van deze tarieven kunnen freelancers niet leven. De waakhondfunctie van de democratie staat onder druk en wankelt terwijl die in een goed functionerende democratie heel hard nodig is.

De NVJ en alle eerder genoemde organisaties hopen dat ACM en het Ministerie van SZW de genoemde beroepsorganisaties de ruimte zullen geven om collectief te onderhandelen voor hun leden. Dit kan door regelgeving of een aangepaste leidraad aan te kondigen die collectief onderhandelen mogelijk maakt en door niet te handhaven als de NVJ bijvoorbeeld adviestarieven publiceert.

De NVJ en alle andere beroepsorganisaties doen ook een appel op de Ministeries van OCW, SZW, EZ om de handen ineen te slaan. Het Ministerie van EZ kan – ons inziens – niet volhouden dat er in de creatieve sector ‘geen sprake is van een machtspositie’, die is er namelijk wel! In medialand domineren De Persgroep en Mediahuis – met een marktaandeel van 86 procent – de dagblad sector. Nederland telt nog één persbureau ANP/HH. Zij dicteren de tarieven,  onderhandelen kan slechts een enkeling. Wij vragen aan alle betrokken partijen om nu op te treden en niet langer willoos toe te kijken.

Gelukkig zijn er twee gunstige ontwikkelingen: ACM en het ministerie van SZW onderzoeken of er een uitzondering voor freelancers in de creatieve sector kan worden gecreëerd. Minister Van Engelshoven is van goede wil en verkent de behoefte aan collectieve afspraken in verschillende deelsectoren zoals bij fotojournalisten waar de nood het hoogst is. Ook verkent zij een voorstel voor OCW-wetgeving met betrekking tot fair pay voor de cultuursector.

Wij vragen alle genoemde partijen – ACM en de drie ministeries – om nu op te treden en de NVJ, de Kunstenbond, Auteursbond en DuPho collectieve afspraken voor hun leden te laten maken. Het water staat onze leden namelijk aan de lippen zoals het brancheonderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2018’ laat zien.

Rosa García López
Secretaris NVJ-secties Zelfstandigen en NVF"