NVJ vraagt AD opheldering over lege geldpot freelancers

woensdag 8 november 2017

Naar aanleiding van het bericht "Freelancer budget Algemeen Dagblad voor dit jaar met tonnen overschreden" ​heeft de NVJ woensdagmiddag vragen gesteld aan de Persgroep. Gedupeerde freelanceleden kunnen contact opnemen met de juridische afdeling van de NVJ.

Rosa García López, secretaris van de sectie Zelfstandigen en de NVF, heeft gevraagd wanneer het AD haar freelance (foto)journalisten heeft geïnformeerd over het (tijdelijk) terugschroeven van werk voor freelancers. Ook heeft zij gevraagd of het AD een redelijke opzegtermijn in acht heeft genomen. Daarnaast wil ze weten wat de reden is van het opschorten van werk voor freelancers en wat de verhouding is van het aantal journalisten in vast dienstverband en freelancers en de verhouding budget voor journalisten in vast dienstverband en budget voor freelancers.

De NVJ heeft haar zorgen geuit voor het wegvallen van inkomen voor freelancers en de toenemende werkdruk voor journalisten in vast dienstverband. De NVJ zal de reactie van de Persgroep met haar freelancers delen.

Neem contact op met juristen van de NVJ

Individuele freelanceleden die geen of aanzienlijk minder opdrachten meer krijgen van het Algemeen Dagblad kunnen contact opnemen met de NVJ-juristen. Hoewel de voorwaarden van de Persgroep vermelden dat zij geen verplichting heeft opdrachten te verstrekken aan freelancers, kan het zijn dat in individuele gevallen toch aanspraak gemaakt kan worden op een opzegtermijn of schadevergoeding wegens het ontbreken van een opzegtermijn. Vooral voor freelancers die al heel lang en op regelmatige basis voor het AD werken kan dat het geval zijn.

NVJ Advocaten & Juristen

Als NVJ-lid weet je je verzekerd van juridische bijstand mocht je als (freelance) journalist vragen of problemen hebben. De juridische afdeling van de NVJ heeft een dagelijks spreekuur voor leden tussen 14.00-17.00 uur.