NVJ vraagt onderzoek boekhouding Wegener

woensdag 15 februari 2012

De nieuwe strategie die Wegener woensdag heeft gepresenteerd gaat gepaard met verstrekkende bezuinigingen die bovendien nog dit jaar moeten worden uitgevoerd. De NVJ en de gezamenlijke redactieraden en redactiecommissies stellen vraagtekens bij de noodzaak om in hoog tempo tenminste 300 tot 350 voltijdse banen te schrappen, waarvan zo’n 100 redactioneel. De NVJ vraagt daarom – mede namens de gezamenlijke redactieraden en redactiecommissies van Wegener – de directie van Wegener om de NVJ onderzoek te laten doen in de boekhouding van Wegener. Op deze wijze wordt goed inzicht verkregen in de financiële situatie van Wegener en kan vervolgens een reële discussie worden gevoerd over een weloverwogen uitvoering van de reorganisatieplannen.

De NVJ vindt het goed dat bij Wegener wordt nagedacht over innovaties van de journalistieke werkzaamheden en producten. Doordat er nog geen concrete uitwerking van de nieuwe digitale profilering is, zijn snelle personeelsreducties moeilijk te begrijpen. Dit zal de kwaliteit van de regionale journalistiek sowieso niet ten goede komen. ‘We willen antwoord op de vraag of de personeelsreducties voor Wegener echt noodzakelijk zijn om in de toekomst vernieuwende kwaliteitsjournalistiek te bedrijven of dat het toch de zoveelste poging is om via kostenverlagingen de rendementen te verhogen.’ Het onderzoek moet de NVJ bij beantwoording daarvan helpen.