NVJ vraagt opheldering contract directeur Wereldomroep

vrijdag 20 april 2012

Met grote verbazing heeft de NVJ kennisgenomen van een publicatie in NRC Handelsblad, waarin wordt geschreven dat de directeur van Radio Nederland Wereldomroep in zijn contract heeft vastgelegd dat hij bij een eventueel vertrek recht heeft op tenminste 1 miljoen euro. De NVJ heeft met grote zorg kennisgenomen van het aangekondigde vertrek van de tweekoppige hoofdredactie van RNW en doet een dringend beroep op de Raad van Toezicht een einde aan de chaos te maken. NVJ vraagt in een brief aan de Raad van Toezicht om op zeer korte termijn volledige openheid van zaken te geven.

De publicatie roept behalve veel verontwaardiging ook veel vragen op. In de eerste plaats is de vraag of de publicatie van NRC Handelsblad is gebaseerd op feiten. Mocht dat het geval zijn dan vraagt de NVJ zich af hoe een dergelijke voorwaarde ooit voor een directeur van een publieke omroep in een contract terecht kon komen.

De directeur van Radio Nederland Wereldomroep bevestigt noch ontkent in het artikel het bestaan van een vertrekpremie van tenminste 1 miljoen euro. Wel stelt hij dat het afspreken van een vertrekregeling in het verleden niet wil zeggen dat hij daar in de toekomst ook daadwerkelijk gebruik van zal maken. Vanuit zijn arbeidsrechtelijke positie een wellicht verstandige opmerking, maar het feit dat er sprake is van een dergelijke regeling tast de geloofwaardigheid enorm aan.

Radio Nederland Wereldomroep staat voor een enorme uitdaging. Een exorbitante korting van de Rijksoverheid op het budget van de organisatie dwingt tot harde ingrepen in de taken, programmering en arbeidsplaatsen. In dat licht bezien is het volgens de NVJ onbestaanbaar dat één persoon met acht jaarsalarissen (gebaseerd op het maximale salaris in loonschaal M van de CAO voor het Omroeppersoneel) zijn arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Dit nog los van de enorme aanslag die deze regeling doet op het budget van de omroep.

Maar los van de huidige situatie bevreemdt het de NVJ dat dergelijke regelingen bij publieke organisaties als een publieke omroep afgesproken kunnen worden. Voor criticasters van de publieke omroep, die deze organisaties vaak (ten onrechte) wegzetten als geldverslindende organisaties vol graaiers is dit natuurlijk koren op de molen, aldus de NVJ.

Meer bij Villamedia