NVJ vraagt opheldering over afspraak sociaal plan NDC

dinsdag 20 augustus 2013

De NVJ heeft nog altijd geen volledige helderheid van NDC over een belangrijke afspraak uit het sociaal plan. Op 26 augustus vindt overleg plaats tussen de NVJ en NDC. Tot die tijd adviseert de NVJ geen handtekening te zetten onder een door NDC aangeboden regeling.

In het bijzonder gaat het om de afgesproken toepassing van de cao-regeling, die bestaat uit een smartegeldbepaling en een aanvulling op WW. Duidelijk moet zijn dat, indien een medewerker kiest voor toepassing van de cao-regeling, beide bepalingen voor elk individu worden toegepast, aldus de NVJ.

De NVJ vindt het teleurstellend dat de NDC-directie nog steeds onduidelijkheid laat bestaan over een correcte toepassing van de gemaakte afspraken. De NVJ adviseert werknemers om in dit stadium geen vaststellingsovereenkomst te tekenen, zolang een bevestiging van de gemaakte afspraken uitblijft.

Op 26 augustus a.s. zal nog een gesprek gevoerd worden met de directie om alle nog mogelijke onduidelijkheden uit de weg te ruimen.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met een van de juristen van de NVJ.
Telefoon: 020-3039 700
E-mail: juridisch@nvj.nl