NVJ vraagt Wegener aanpassing voorwaarden en contracten

maandag 7 april 2014

NVJ Zelfstandigen en NVF hebben afgelopen vrijdag bezwaar gemaakt tegen de freelance contracten van Wegener. De contracten bevatten verschillende bepalingen over aansprakelijkheid die zeer onredelijk zijn, zeker gezien de vergoeding die hier tegenover staat. Volgens secretaris Rosa García López van NVJ Zelstandigen en NVF, is dit een wurgcontract met een letter ‘W’ en het ergste in zijn soort. De directie van Wegener heeft toegezegd om uiterlijk maandag 14 april te reageren. Ook heeft Wegener beloofd om zelfstandige (foto)journalisten te erkennen als businesspartner en te betrekken bij de discussie over de krant van de toekomst.  

Buitenproportioneel

Terwijl de wet nadrukkelijk aangeeft dat de exploitatie van het auteursrecht zelfstandigen toebehoort, maakt Wegener geen onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers (het auteursrecht van vaste medewerkers behoort de werkgever toe), aldus de NVJ. Vooral de contracten die aan fotojournalisten worden opgelegd zijn buitenproportioneel. Wegener (of de fotobureaus waarvan Wegener haar foto’s afneemt en één-op-één het Wegener-contract overnemen) eist toestemming om foto’s tot in de lengte van dagen te gebruiken, onbeperkt in tijd en aantal keren. Gratis hergebruik wordt hierdoor toegestaan.

Wegener belijdt enkel met de mond ondernemerschap door zowel auteursrechtelijk alswel door zelfstandigen te dwingen om met tussenkomst van een fotobureau te werken. Bovendien leggen zij eenzijdig tarieven vast waar niet over valt te onderhandelen.

Investeren

De NVJ en NVF juichen toe dat met de komst van Erik van Gruijthuijsen, directeur uitgever van de zuidelijke Wegener-titels, het bedrijf wil investeren in de kwaliteit van de krant. Hierin past volgens de NVJ geen veelvuldig gebruik van (onbetaalde) stagiairs die het werk van zelfstandige fotojournalisten overnemen. Evenmin past hierin de ingezette koers om redacteuren foto’s te laten maken in plaats van fotojournalisten.

De directie van Wegener, bestaande uit Peter Stadhouders, directeur Human Resources, en Erik van Gruijthuijsen, hebben toegezegd om zelfstandige (foto)journalisten te betrekken bij de krant van de toekomst. De hoofdredacteuren zullen in samenspraak met de redactieraden van de zeven Wegener-titels een plan indienen over de toekomst en inhoud van de papieren- en online krant. Zelfstandige fotojournalisten worden bij dit proces betrokken. De NVJ zal in dit traject het intellectueel eigendom van zelfstandige (foto)journalisten bewaken.

Op maandag 14 april wordt de reactie van Wegener bekendgemaakt.  De directie van Wegener heeft toegezegd om dan een terugkoppeling te geven over freelance contracten, auteursrecht, beperking van ondernemerschap, kwaliteit en de inzet van (onbetaalde) stagiairs.