NVJ-werknemerleden bij het ANP maken cao-wensen kenbaar

woensdag 6 oktober 2021

De NVJ hervat binnenkort de onderhandelingen over de cao voor het ANP. Om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn, houdt de NVJ een peiling naar de cao-wensen van de journalisten die bij het ANP in dienst zijn. Daarbij gaat het onder andere om een goede structurele loonsverhoging en de verlaging van de werkdruk.

 


Paul Teixeira, secretaris Dagbladen, Lokale Media en Tijdschriften, voert de onderhandelingen met het ANP namens de NVJ en haar leden. Hij ziet onder andere op financieel gebied ruimte voor verbetering in de af te sluiten cao voor het ANP. ‘Tijdens de coronapandemie heeft het ANP zijn dienstverlening richting de afnemers onverminderd hoog weten te houden, zowel wat de kwantiteit als de kwaliteit betreft. Het gaat dan ook goed met het ANP. Zowel financieel als anderszins, zeker nu er een nieuwe aandeelhouder is gekomen die de kwaliteit en pluriformiteit van ’s lands grootste persbureau hoog in het vaandel heeft. Om die kwaliteit onverminderd hoog te houden, is een goede beloning van journalisten essentieel. Daar zullen wij in de komende cao-onderhandelingen zeker het accent op leggen.’

Op basis van de uitkomst van de enquête gaat de NVJ een aantal concrete cao voorstellen formuleren, deze worden vervolgens ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Pas bij een goedkeuring door de meerderheid van de achterban gaat de NVJ op basis van die voorstellen de onderhandelingen over de nieuwe cao met ANP starten.

De enquête kan ingevuld worden tot en met 17 oktober 2021.

cao