NVJ werkt aan spelregels Plasterk-regeling

donderdag 3 december 2009

De NVJ legt op dit moment de laatste hand aan de voorwaarden waaronder de zogenoemde Plasterk-gelden straks worden toegekend aan dagblad- en tijdschriftredacties. Een meerderheid van de Kamer is voorstander van de regeling om met overheidsgeld zestig jonge journalisten aan te stellen. Het initiatief van minister Plasterk komt bovenop de het stimuleringsregeling uit de Dagblad-CAO. De Plasterk-gelden worden verleend indien dagbladbedrijven ook deelnemen aan het Instroomproject Jonge Journalisten.

De uitvoering van de regeling is gedelegeerd aan de NVJ en Nederlandse Dagbladpers (NDP). Beide opereren op secretarieel niveau in een paritaire Toewijzingscommissie OCW-regeling. De Toewijzingscommissie informeert dagbladondernemingen en opinieweekbladuitgeverijen over de OCW-regeling en de spelregels om daaraan te kunnen deelnemen. Bedrijven kunnen hun belangstelling kenbaar maken door voor 1 januari 2010 een aanvraagformulier in te dienen. Hierin moet de normbezetting van de redactie per 1 december 2009 worden vermeld. Voor dagbladondernemingen die reeds verplicht meedoen aan het Instroomproject Jonge Journalisten 2008 wordt bij de beoordeling onder meer gekeken naar de grootte van de normredactie per 1 januari 2008.
De commissie beoordeelt voor 15 januari 2010 aan de hand van een toetsingskader de binnengekomen aanvragen. Voor 1 februari 2010 krijgen de deelnemende redacties bericht van de Toewijzingscommissie. Als de regeling wordt toegekend kunnen redacties vanaf dat moment gaan werven. Er wordt uitgegaan van een wervingstermijn tot 1 mei 2010.

De financiële uitvoering van de OCW-regeling berust bij het Stimuleringsfonds voor de Pers.

De NVJ zal op de pagina’s van de secties Dagblad, Opinietijdschriften en Vers in de Pers binnen enkele dagen een rubiek Veel gestelde vragen over de Plasterk-regeling openen.