NVJ wil betere instroming startende journalisten

woensdag 10 november 2021

De onderhandelingen voor zowel een nieuwe cao voor de Publieke Omroep als een cao voor het Uitgeverijbedrijf zijn eind oktober van start gegaan. Voor startende journalisten lijkt een cao-traject misschien een ver-van-mijn-bed-show, maar een betere instroming is nou juist een springplank naar een zekerder toekomst. Daarom staat dit onderwerp hoog op onze agenda. Dan gaat het over zowel beloning als over een verdere ontwikkeling en begeleiding. 6 vragen en antwoorden over onderhandelen en het belang van een goede instroom.

Foto Sebastiaan ter Burg - CC BY 4.0

1. Waarom staat een goede instroom als onderwerp hoog op de agenda?
Willen we onafhankelijke journalistiek blijven bedrijven, dan moeten we de journalistieke infrastructuur in stand houden. We proberen werkgevers ervan te doordringen dat we een gezamenlijke taak hierin hebben. Jong talent zorgt voor nieuwe vitaliteit. Een jonge journalist moet met begeleiding van ervaren collega’s kunnen spitten, analyseren en kritisch kunnen zijn om er zo voor te zorgen dat die enorme waarde van onafhankelijke journalistiek overeind blijft. Dat is pure winst voor zowel starters als redacties.

2. Wat wil de NVJ tijdens deze onderhandelingen bespreken?
Allereerst moeten we onderscheid maken tussen de cao Publieke Omroep en de cao Uitgeverijbedrijf. In beide gevallen willen we de nieuwe instroom van jonge journalisten bevorderen. Het uiteindelijke doel is de starter met voldoende begeleiding klaar te stomen voor een carrièrebestendige toekomst binnen de omroep of het uitgeverijbedrijf. In beide gevallen wil de NVJ afspraken maken over de schaalindeling en salariëring. Dat betekent binnen deze onderhandelingen:

Uitgeverijbedrijf: contracten voor minimaal één jaar met een structurele begeleiding door ervaren collega’s. Daarbij pleiten we voor wat betreft inschaling: dagblad – schaal 5, publieksbladen – schaal 2; vaktijdschriften – schaal B en huis-aan-huisbladen – schaal C. Deze indeling kun je terugvinden onder cao voor het Uitgeverijbedrijf – Deel II Journalistiek op Uitgeverijbedrijf.nl.

Publieke Omroep: een starter mag voor een maximumperiode van één jaar en slechts eenmalig in de functieschaal F worden geplaatst en stroomt daarna door naar schaal G. Onder cao's omroep kun je deze indeling terugvinden.

3. Wat verdient een startende journalist eigenlijk?
Omdat de onderhandelingen voor een nieuwe cao nu gaande zijn, baseren we ons op de huidige cao’s. Om wat richtlijnen te geven: binnen de huidige cao Omroep is het startsalaris voor een HBO of WO opgeleide journalist die inhoudelijk journalistiek werk verricht € 2.731. Binnen de cao voor het Uitgeverijbedrijf is het startsalaris afhankelijk van je opleidingsniveau. Bijvoorbeeld journalisten met een HBO-opleiding, al dan niet met ervaring in het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties, vallen onder categorie A, € 2.393 bruto per maand en academici onder categorie B, € 2.550.

4. Waarom vinden we afspraken voor starters zo belangrijk?
Heel simpel: jonge journalisten kunnen op deze manier werkervaring opdoen en krijgen tegelijkertijd begeleiding én een loon conform de cao. Redacties kunnen rekenen op een jonge vitale instroom. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

5. Waar moet de begeleiding van jonge journalisten uit bestaan?
Een belangrijk gesprekspunt in beide onderhandelingen is dat er voldoende begeleiding is. We vinden dat een starter een vaste begeleider moet hebben en dat er een ontwikkelplan wordt opgesteld. Hierin staat concreet vermeld wat de taken en verwachtingen zijn. De bedoeling is dat de starter aan het einde van het jaar zelfstandig kan functioneren. Een groot pluspunt van begeleiding is dat afgestudeerden samenwerken met collega’s die het vak door en door kennen. Als starter leer je samenwerken, brainstormen en kun je samen met je begeleider je input evalueren en verbeteren. Daarnaast kun je veel leren van alle ins & outs en ontwikkelingen op redacties die tijdens de opleiding misschien minder aan bod zijn gekomen.

6. In de onderhandelingen wordt gesproken over maximaal een jaar. Wat gebeurt er op de langere termijn?
Een goed opgeleide journalist betekent een betere uitoefening van het vak. Investeren in jonge journalisten is dus investeren in de toekomst. Een werkgever die investeert in een werknemer zal deze niet zomaar laten gaan. Vandaar dat wij ons niet alleen focussen op beloning, maar dus ook op goede begeleiding en werkzekerheid.

Tips voor instromers:
 

- Maak vooraf afspraken met je begeleider over je wensen en een leerplan en kijk ook naar je eigen toekomst en waar je naar toe wil groeien;

- Vraag of er extra scholing mogelijk is;

- Plan structurele overlegmomenten in en wees niet bang om je eigen ervaringen in te brengen;

- Laat gedurende je contractperiode van je horen en laat je gezicht zien, ook op andere redacties binnen het concern;

- Laat bij twijfel je contract of loonstrook checken door de NVJ;

- Wees niet bang om te onderhandelen. Kijk voor tips en hoe je dit aanpakt op: Slim onderhandelen doe je zo

- In de Starterskit vind je nog meer tips, tricks en tools voor ondernemen, solliciteren en specialiseren.

 

In dit interview de ervaring van een startende journalist bij de Publieke Omroep.

 

cao