NVJ wil duidelijkheid online arbeidsvoorwaarden

woensdag 15 oktober 2008

De NVJ wil van uitgeverij Sanoma duidelijkheid over de toepassing van een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor online-medewerkers. Nieuwe webredacteuren die worden aangenomen vallen niet meer, zoals hun directe collega’s, onder de CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten.

Deze regeling is overeengekomen met de Ondernemingsraad van Sanoma. De nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket is gebaseerd op de vroegere afspraken die golden bij onderdeel Ilse Media.
De NVJ is van mening dat de CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten van toepassing is, alleen in bijzondere gevallen kan er dispensatie worden aangevraagd voor de toepassing van de CAO. Dat is niet gebeurd.
Aan de hand van de informatie zal er op de korte termijn een overleg plaatsvinden. De NVJ zal op basis van de informatie bekijken of er dispensatie wordt verleend of dat er een procedure gestart wordt om naleving van de CAO te vorderen.