NVJ wil voor einde van de maand duidelijkheid van NDP

donderdag 25 augustus 2011

De NVJ wil voor het einde van deze maand duidelijkheid van werkgeversorganisatie NDP of zij bereid is tegemoet te komen aan een redelijk werkgeverspakket. Zijn de werkgevers bereid te voldoen aan de voorwaarden, dan kunnen de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Dagblad met een kritische blik worden opgepakt. Zoniet, dan is het onvermijdelijk dat de leden en de NVJ in actie komen. Eind april werden de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Dagblad afgebroken.

In de maanden na het afbreken van de onderhandelingen heeft de NVJ gesproken met een groot aantal leden bij de verschillende dagbladen. Op basis van deze gesprekken heeft de NVJ haar positie bepaald voor een eventueel vervolg van de onderhandelingen. Via een brief aan NDP heeft de NVJ haar positie kenbaar gemaakt.

De ronde langs redacties heeft bevestigd dat het eisenpakket van de NVJ als sober wordt ervaren. Meer dan drie jaar achteruitgang in koopkracht is genoeg. Daarnaast moet er worden gesproken over een goed personeelsbeleid met aandacht voor inzetbaarheid van jong en oud. De NVJ is in dat kader voorstander van modernisering van de CAO. Zo zijn er voorstellen gedaan voor leeftijdsbewust personeelsbeleid met inzet van leeftijdsdagen. Het simpelweg afschaffen van seniorendagen kan echter niet aan de orde zijn. Werknemers moeten niet gezien worden als kostenpost, maar als kapitaal waar ook in moet worden geïnvesteerd.

De leden tonen alle begrip voor het afbreken van de onderhandelingen. Ook zij zijn bijzonder ontevreden over het eindbod van de NDP. Koopkrachtverlies, afbraak van bestaande rechten en de afwezigheid van personeelsbeleid zijn elementen waarvan elk lid, jong en oud, snapt dat akkoord gaan structureel inleveren betekent.

De afgelopen jaren zijn journalisten loyaal en constructief geweest. Dit waren ze tijdens de vele reorganisaties, door begrip te hebben voor de situatie van dagbladen en in te stemmen met stilstand in loonontwikkeling. Ondertussen zetten ze zich met minder mensen dagelijks in voor zowel de papieren als de digitale krant. Trotseerden de werkdruk om lezers te bedienen.
Die loyaliteit aan de werkgever staat nu bij veel redacties ernstig onder druk. De houding van werkgevers aan de CAO-tafel wordt gezien als desinteresse. Over investeren in de
journalist en in het vak is immers door de werkgevers met geen woord gerept. Journalisten worden gezien als kostenpost. Enkel afbreken lijkt het devies. De leden willen hier niet in meegaan en zijn bovendien bereid hier voor in beweging te komen.

De NVJ is dan ook alleen bereid terug te gaan naar de onderhandelingstafel als er een redelijk werkgeverspakket ligt. De NVJ wil onderhandelen met visie. Het gaat om visie over het personeel, inzetbaarheid, het vak en ja, ook arbeidsvoorwaarden. De NVJ wil zich constructief opstellen, zeker als het gaat om modernisering van de CAO. De NVJ wil een en ander echter vertaald zien in een goede CAO voor 2011 met een volwaardige looncomponent.
De NVJ wil voor het einde van de maand weten of de NDP bereid is hier aan tegemoet te komen.