NVJ wil gesprek met Raad van Commissarissen L1

woensdag 10 februari 2021

De NVJ wil zo spoedig mogelijk een gesprek met de Raad van Commissarissen bij L1 om te komen tot een snelle oplossing. Dinsdagavond werd tijdens een drukbezochte online personeelsbijeenkomst dit verzoek door het personeel in stemming gebracht. Alle aanwezigen gaven aan dat dit gesprek er snel moet komen en hebben de NVJ en andere bonden daartoe mandaat gegeven. 

foto: Jean-Pierre Geusens, ANP/Hollandse Hoogte

Aanleiding is de vertrouwensbreuk tussen het personeel van de regionale omroep en directeur Peter Elbers. Tijdens de personeelsbijeenkomst dinsdagavond werd uitvoerig ingegaan op de ontstane situatie en de zorgen die er leven onder het personeel. De NVJ zegt het langlopende conflict zeer onwenselijk te vinden.

Dinsdag maakte de Raad van Commissarissen van L1 bekend naar de Ondernemingskamer in Amsterdam te stappen met het verzoek om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken binnen L1 en om die voorzieningen te treffen die de organisatie weer in een rustig vaarwater brengen. De NVJ vindt dat de stap naar de Ondernemingskamer niet moet leiden dat het conflict nog lang voortduurt en dringt aan op een gesprek met de RvC op korte termijn om snel tot een passende oplossing te komen.