NVJ wil gesprek met Ter Horst over C2000 en Wob

maandag 21 september 2009

De NVJ heeft een spoedgesprek met minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken aangevraagd. Onderwerpen van gesprek zijn: een journalistiek alternatief voor het communicatiesysteem C2000 en het regeringsbeleid met betrekking tot de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

Al meer dan vijf jaar is het bieden van een alternatief voor informatievoorziening/ persalarmering voor de media na de invoering van het communicatiesysteem C2000 onderwerp van gesprek tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de NVJ. Het probleem is echter nog altijd niet naar genoegen opgelost, aldus NVJ.
Slechts één politieregio (Rijnmond) heeft zich tot op heden werkelijk ingespannen om een aanvaardbare oplossing te bieden. In de regio Rijnmond functioneert een pager-systeem, P2000, dat tenminste tegemoet komt aan de wensen van de beroepsgroep.
Toezeggingen van de Raad van hoofdcommissarissen op een spoedige landelijke invoering van dit alternatief worden keer op keer uitgesteld. De NVJ dringt daarom aan op een persoonlijk ingrijpen van de minister.

De NVJ wil tijdens het gesprek met de minister ook het beleid met betrekking tot de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) aankaarten. De NVJ maakt zich grote zorgen over de verdubbeling van de wettelijke beslistermijn bij Wob-aanvragen. Ook blijken ministerie en de VNG de aanbeveling van de Raad van Europa te negeren om de toegang tot overheidsinformatie vrij te laten zijn van drempels. Daaruit zou een kosteloze verstrekking van Wob-gegevens moeten volgen. Echter, op advies van de VNG hebben enkele gemeenten bij recente Wob-verzoeken leges in rekening gebracht. De NVJ wil dat de aanbeveling van de Raad van Europa zo spoedig mogelijk wordt ondertekend, zodat het niet nodig is om hierover rechtelijke procedures te voeren en een klacht in te dienen bij de Raad van Europa.