NVJ wil inzage ‘herinrichtings’-plan Omroep West

dinsdag 8 februari 2011

Omroep West is voornemens om de redactieleiding te herinrichten. Volgens de NVJ zal de omroep conform de Omroep-CAO eerst overleg moeten voeren met ondernemingsraad en vakorganisaties, voordat zij de reorganisatieplannen formeel aankondigt. Omroep West wil echter niet spreken van een reorganisatie.

De plannen vallen, aldus Omroep West, onder artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en daarmee binnen de bevoegdheid van de ondernemingsraad. Dat de omroep naar de WOR wijst staat echter los van de verplichtingen die uit de CAO vloeien, aldus omroepsecretaris Marc Visch. Bovendien wijst hij op artikel 44 uit de CAO dat er sprake is van een reorganisatie als dit direct of indirect, op korte of lange termijn, consequenties heeft voor meer dan één individuele werknemer. Zolang niet schriftelijk wordt bevestigd dat de voorgenomen herinrichting geen directe of indirecte gevolgen heeft op korte of lange termijn, is er volgens de NVJ sprake van een reorganisatie.

De NVJ dringt aan op inzage in een schriftelijk uitgewerkt plan, alsook een spoedig overleg met omroep West.