NVJ wil ook bij Mediahuis een werkcode. Hoe staat het ervoor?

maandag 11 juli 2022

Na jaren van strijd om eerlijke tarieven heeft DPG Media met de NVJ afspraken gemaakt over freelance tarieven en deze vastgelegd in een werkcode. De NVJ heeft andere dagbladuitgevers gevraagd of zij vergelijkbare afspraken willen maken. Wat is de stand van zaken?

Foto Anton Kappers/ANP

De Werkcode DPG is een goede stap vooruit. DPG Media laat zien dat het mogelijk is om als grote uitgever afspraken te maken met de NVJ over minimumtarieven en vaste indexatie van tarieven. Dit soort afspraken zouden normaal moeten zijn voor de gehele journalistieke sector. De NVJ wil deze werkcode daarom uitbreiden, te beginnen met Mediahuis, de tweede speler in de dagbladensector.

Zodra de afspraken met DPG Media rond waren, hebben we een verzoek neergelegd bij Mediahuis en de Mediafederatie om met ons om tafel te gaan voor een vergelijkbare Werkcode. Hoe is daarop gereageerd?

Mediafederatie

De Mediafederatie is de brancheorganisatie voor alle werkgevers in de uitgeverijsector. Voor ons is de federatie een logisch startpunt om in overleg te gaan met de uitgeverijsector. We ontvingen een behoedzaam antwoord, waarin de Mediafederatie zei dat het maken van tariefafspraken als onderdeel van een werkcode de verantwoordelijkheid is voor individuele mediabedrijven.  

Mediahuis

Vervolgens hebben we de vier Nederlandse krantenbedrijven binnen het concern Mediahuis uitgenodigd voor een gesprek. Met uitzondering van Mediahuis Limburg waren de reacties in onze ogen voorzichtig en teleurstellend.

Zo heeft Mediahuis Noord (o.a Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant) kennisgenomen van onze uitnodiging, maar is er verder nog niet op ingegaan.

Mediahuis Nederland (De Telegraaf, enkele tijdschriften waaronder Privé en Autovisie en regio-dagbladen in Noord- en Zuid-Holland) stelt dat het enige tijd geleden zelf een werkcode heeft ingevoerd voor zijn freelance (foto)journalisten. Wij denken dat Mediahuis Nederland hiermee doelt op de Werkcode 2021, die overigens destijds door de NVJ-leden werd verworpen. Het bedrijf staat vooralsnog niet open om met de NVJ over een werkcode op basis van de met DPG gemaakte afspraken te praten. Wel heeft Mediahuis Nederland gezegd dat het de eigen werkcode wil toelichten in een gesprek met de NVJ. We zijn benieuwd en kijken uit naar dit gesprek.

Mediahuis Limburg (o.a. De Limburger) heeft ons laten weten dat het positief staat ten opzichte van een Werkcode en dat het hierover graag in gesprek wil met de NVJ. Daar zijn we blij mee.

NRC Media (NRC) zegt zelf recentelijk ‘goede afspraken’ te hebben gemaakt met de freelance (foto)journalisten. Het bedrijf wil daarom niet met de NVJ in gesprek. We hebben gevraagd of NRC Media deze afspraken op papier wil zetten, zodat de NVJ deze zelf kan beoordelen. We wachten nog op een antwoord.

Hoe verder?

Omdat het van groot belang is dat ook Mediahuis goede en transparante afspraken maakt over freelance tarieven willen we hen de komende tijd motiveren met de NVJ hierover in gesprek te gaan. In de tussentijd proberen we onze freelance leden bij Mediahuis bij te staan om zelf verbetering te bewerkstelligen. Wil je hiermee aan de slag, bijvoorbeeld met een groep collega’s? Mail dan Lisa Koetsenruijter op lkoetsenruijter@nvj.nl. Want samen bereiken we meer.