NVJ zeer kritisch over plannen TMG

dinsdag 3 januari 2017

NVJ is zeer kritisch over het op oudejaarsdag om 16.30 uur aangekondigde reorganisatieplan voor de regionale kranten van TMG (Telegraaf Media Groep). Ook de NVJ is op het allerlaatste moment middels een telefoontje op de hoogte gebracht. NVJ is ontstemd over de gang van zaken.

"Dit eenzijdige ingrijpen in de regionale titels van HMC (Holland Media Combinatie, met titels als Leidsch Dagblad, De Gooi- en Eemlander, Noordhollands Dagblad en Haarlems Dagblad/IJmuider Courant) doet absoluut geen recht aan het belang van regionale journalistiek en nieuwsvoorziening" aldus Thomas Bruning. En dit terwijl er juist bij de regionale titels nog goed geld wordt verdiend.

"Los van de harteloze wijze waarop dit plan is aangekondigd, ontbreekt het ook aan enige journalistieke visie voor de langere termijn. Vaste krachten worden ingewisseld voor een goedkope flexibele schil, een enorm uitgestrekt en divers regionaal gebied moet straks bediend worden door een redactie die gemarginaliseerd wordt. De kranten verliezen hiermee hun verbinding in hun lezersgebied."  

De voorgenomen ingreep, waarbij een kwart van de HMC-redactie naar huis wordt gestuurd, lijkt in tegenspraak met de intenties op het gebied van regionale journalistiek van de potentiële koper van TMG, Mediahuis. Mediahuis heeft afgelopen maand een voorlopig bod uitgebracht op de aandelen van TMG.

De NVJ spreekt op korte termijn met de redacties en medezeggenschapsorganen over de te nemen stappen.