NVJ zet in op behoud huidig sociaal plan publieke omroep

maandag 17 december 2018

De NVJ en werknemersorganisaties ontvingen een voorstel na overleg met de publieke omroep naar aanleiding van het opzeggen van het huidige sociaal plan door de publieke omroep. Dit voorstel vindt de NVJ niet acceptabel. Wais Shirbaz, secretaris omroep: "Wij vinden het voorstel niet acceptabel omdat – kort samengevat – we de werkloosheidsrisico’s op dit moment te hoog vinden. Ook worden de lasten in het werkgeversvoorstel te veel bij oudere en langer werkende werknemers neergelegd". 


De werkgevers hebben gesteld dat de huidige sociale regeling niet marktconform is. De werkgevers verwijzen in hun voorstelbrief naar een door AWVN uitgevoerde onderzoek waaruit blijkt dat de gemiddelde ontslagvergoeding gelijk is aan de transitievergoeding met een correctiefactor 1,7. Daarom stellen de werkgevers voor om in plaats van de nieuwe kantonrechtersformule, zoals in de huidige sociale regeling geldt, per 2019 ook de transitievergoeding met een correctiefactor van 1,7 toe te passen. Wais Shirbaz: "Wij vinden dat hier de verkeerde benchmark gebruikt wordt. Zo is recent voor RTL de transitievergoeding met een correctiefactor van 2 tot 2,4 afgesproken."

De NVJ heeft haar leden via een brief opgeroepen expliciet haar instemming te geven voor de inzet om het huidige sociaal plan te behouden, dan wel met een vergelijkbaar alternatief plan te komen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met wshirbaz@nvj.nl.